Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Mogelijk heeft u hulp nodig om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Of om actief aan het leven te kunnen blijven meedoen. Reden kan zijn dat u wat ouder wordt, een beperking heeft, of voor lange tijd ziek bent. De gemeente is verantwoordelijk voor dit soort ondersteuning, door de Wet maatschappelijke ondersteuning. 

Medewerkers van het Sociaal Team zoeken samen met u naar een oplossing. Waar nodig wordt professionele hulp ingezet.

Ondersteuning kan liggen op het gebied van:

  • Hulp om mensen te ontmoeten en/of actiever te worden
  • Hulp bij uw administratie
  • Ondersteuning voor een mantelzorger
  • Hulp in het huishouden
  • Opvang en activiteiten overdag (dagopvang of dagbesteding)
  • Hulp om uzelf te kunnen verplaatsen (scootmobiel, driewielfiets, rolstoel, regiotaxi of ander vervoer)
  • Een paar dagen logeren voor een cliĆ«nt (kortdurend verblijf)
  • Aanpassing aan uw woning zodat u zich thuis kan blijven redden
  • Beschermd wonen

Heeft u vragen of wilt u ondersteuning? Neem dan contact op met iemand van het sociaal team.

Afspraken en regels over jeugdhulp en Wmo in Houten

We hebben in Nederland een Jeugdwet en een Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. De Wet maatschappelijke ondersteuning kent u misschien beter als Wmo. Uit deze wetten kun je afleiden hoe gemeentes de jeugdhulp en Wmo-hulp ongeveer moeten regelen. Maar iedere gemeente moet concreet maken hoe ze dat precies regelt. In de verordening en beleidsregels staan alle afspraken en regels over jeugdhulp en Wmo in Houten. In deze teksten hebben we ze leesbaar opgeschreven.