Leden van de raad

De gemeenteraad wordt iedere vier jaar rechtstreeks gekozen door de inwoners van Houten. De raad bestaat uit 31 leden verdeeld over een aantal politieke partijen (fracties). 

Klik op de button om de raadzaalindeling te bekijken

Raadzaalindeling bekijken (pdf, 1 MB)

Zowel gemeenteraadsleden als commissieleden vallen onder de gedragscode bestuurlijke integriteit raadsleden en commissieleden-niet zijnde raadsleden. Hierin staat onder meer dat leden van het gemeentebestuur geen nevenfuncties mogen vervullen die strijdig kunnen zijn met het belang van de gemeente.

Bekijk de Gedragscode politiek ambtsdragers gemeente Houten