Oppervlaktewater

Het oppervlaktewater heeft naast een waterhuishoudkundige functie ook een belangrijke functie voor de beleving en identificatie van de gemeente.

De gemeente heeft de volgende verantwoordelijkheid en taken met betrekking tot oppervlaktewater:

  • "waterloket” waar burgers terecht kunnen met klachten en vragen over water;
  • eigenaar en beheerder van veel kleinere (tertiaire) watergangen in het stedelijk gebied en scheidingswatergangen naast wegen in het buitengebied. Wanneer het eigendom in het midden van een watergang ligt, zal het onderhoud gezamenlijk met de andere partij worden uitgevoerd.

De burger (perceeleigenaar) is verantwoordelijk voor eigen (tertiaire) watergangen op eigen grond. Wanneer het eigendom in het midden van een watergang ligt is wordt het onderhoud gezamenlijk met de andere partij uitgevoerd.

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is als beheerder van het watersysteem verantwoordelijk voor het oppervlaktewatersysteem in het landelijk gebied en de grotere (hoofd)watergangen in het stedelijk gebied. Het waterschap is verantwoordelijk voor het kwalitatieve oppervlaktewaterbeheer van al het water.