Handtekening Legaliseren

Als u moet bewijzen dat de handtekening op een document van u is, dan kunt u die laten legaliseren. U zet dan bij de gemeente uw handtekening op het document. De gemeente bevestigt met een stempel dat het uw handtekening is.

Afspraak maken

Kosten

Product Kosten
Legalisatie Handtekening € 11,40

Garantstelling en particuliere logiesverstrekking

Als u een gast uit het buitenland uitnodigt, is legalisatie van uw handtekening op een speciaal formulier nodig. Dit is een andere procedure. Hierbij vind u het formulier: garantverklaring 

De legalisatie bewijst alleen dat uw handtekening echt is. Het zegt niets over de inhoud van het document of formulier. De ambtenaar van de gemeente controleert de handtekening op het document met de handtekening op uw identiteitsbewijs. U krijgt de legalisatie meteen mee.

Legalisatie van een handtekening moet u zelf doen. U kunt dit niet door iemand anders laten doen. Voor meer informatie over de garantstelling verwijzen wij u naar de website van de IND: Kort verblijf | Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)