Rookmelders

De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook. Als je slaapt, ruik je niets. Alleen je gehoor werkt nog. Doordat rook veel giftige gassen bevat, raak je al snel in een diepe bewusteloosheid. Vaak al binnen enkele minuten. Rookmelders zijn dus van levensbelang. Het geeft je de tijd om te vluchten.

Nog geen rookmelders?

Bekijk de website van de brandweer.

  • Koop een rookmelder
  • Hang 'm op
  • Geef het door via deze pagina
  • Kijk hoe brandveilig uw wijk is. Is uw wijk nog rood? Zorg dan dat uw buren ook mee doen, dan bent u veiliger.

Wel rookmelders?

  • Goed zo!
  • Geef het door via deze pagina
  • Kijk hoe brandveilig uw wijk is
  • Check jaarlijks de batterijen van uw rookmelder(s)
Aantal rookmelders in kaart gebracht

Geef het door

Hieronder kunt u aangeven of er een rookmelder hangt in uw huis. De gemeente verzamelt deze informatie en verwerkt het in een digitale kaart. (zie bovenaan de pagina.)

Geef het hier door