Kliko's en afvalcontainers

Elk woonadres heeft 4 kliko's om afval te scheiden:

 • Kliko met grijs deksel voor restafval
 • Kliko met groen deksel voor GFT 
 • Kliko met blauw deksel voor papier
 • Kliko met oranje deksel voor PMD (Plastic, Metaal (blik) en Drankkartons)

Inwoners die geen kliko met een oranje deksel hebben, kunnen hun PMD ook apart bewaren. Zij kunnen doorzichtige PMD-zakken aan de weg zetten op de dag van de plastic inzameling. De PMD zakken zijn te verkrijgen bij de meeste supermarkten, in het gemeentehuis en bij onze milieustraat aan De Brug 9.

Kliko niet geleegd? 

Als de inzamelaar uw kliko vergeten is te legen, bel dan de volgende werkdag vóór 12.00 uur  naar  (030) 639 26 11.

Mailen kan ook: gemeentehuis@houten.nl  Vermeld in de mail:

 • Uw naam
 • Uw adres en postcode
 • Uw telefoonnummer
 • Ter hoogte van welk adres is de kliko opstelplek

Meldingen na 12 uur kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

Kliko vermist

Is uw kliko “spoorloos” verdwenen? Dan kunt u dit online aan ons doorgeven. Na aangifte ontvangt u een vervangend exemplaar.

Inloggen met DigiD Melding vermissing kliko

Heeft u een grote of kleine kliko nodig? Of heeft u een kapotte of onbruikbare kliko? Neem dan telefonisch contact met ons op. (030) 639 26 11

Belangrijk! 

 • Staat de kliko niet klaar op de afgesproken datum, op de afgesproken plek of is de kliko niet leeg of schoongespoten? Dan levert de gemeente geen kliko. U bent dan zelf verantwoordelijk voor de omwisseling van de kliko. Dit kunt u doen bij de milieustraat.

De gemeente geeft per woning één grijze, één groene en één blauwe kliko en één kliko met oranje deksel. Alleen bij appartementen/ bovenwoningen niet. Voor het aanvragen van een nieuwe of extra kliko gelden een aantal voorwaarden. 

Houdt u rekening met het volgende:

 • De kliko’s zijn in bruikleen van de gemeente Houten.
 • Na verhuizing mogen inwoners éénmalig de kliko gratis omruilen voor een ander formaat. Na deze tijd moet u daar voor betalen.
 • Is uw kliko onbruikbaar geworden tijdens de aanbiedtijden op de kliko-opstelplaats? Dan vervangt de gemeente deze gratis.
 • Is de kliko onbruikbaar geworden buiten de aanbiedtijden in de openbare ruimte of op eigen terrein? Dan betaalt u zelf de kosten voor het omruilen. Bij brand kunt u de kosten declareren bij uw verzekering. 
 • Een extra grijze kliko? De gemeente geeft één extra kliko tegen betaling alleen onder bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld als er sprake is van:
  • een huishouden van meer dan 6 personen;
  • noodzaak op medische gronden.
   Als dit het geval is stuurt u een email met motivatie naar gemeentehuis@houten.nl.
 • Een extra kliko met een groene, blauwe of oranje deksel kunt u telefonisch aanvragen via nummer (030) 639 2 611. Ook bewoners van appartementen/ bovenwoningen kunnen een papierkliko krijgen. U moet de kliko dan wel in eigen appartement of in de eigen berging plaatsen. 

U gooit uw restafval en GFT-afval in gesloten huisvuilzakken in de container. U mag géén afval naast de container neerzetten.

Hierop is maar één uitzondering mogelijk: als u een afspraak heeft gemaakt om grofvuil op die plek op te laten halen op de dag dat u de afspraak heeft gemaakt.

Hoe komt u aan de sleutel van de restcontainer?

Eén exemplaar van deze sleutel krijgt u gratis bij de sleuteloverdracht van uw verhuurder of verkoper. Heeft u geen sleutel ontvangen bij de overdracht? Neem dan contact op met uw verkoper of verhuurder. Bij verlies of diefstal kunt u bij de gemeente een nieuwe sleutel aanvragen tegen betaling van het geldende tarief.

Hoe werkt de ondergrondse restcontainer?

Met de sleutel opent u de container. In de opening plaatst u de vuilniszak. Als u de klep weer naar beneden doet, valt de vuilniszak in de ondergrondse container. Na gebruik draait u de container weer op slot.

Gaat de container niet open of lijkt hij vol?

Neem dan uw afvalzak mee terug naar huis en neem contact op met de gemeente. De gemeente repareert of leegt de container dan zo snel mogelijk.

Telefoonnummer (030) 639 26 11
Email gemeentehuis@houten.nl.

Wij hebben de belangrijkste regels uitgelicht. 

Aanbiedregels

 • Er zijn vaste tijden voor het aan de weg zetten van kliko’s.
  • Vanaf 20.00 uur ’s avonds tot op de dag van inzameling vóór 07.00 uur ’s ochtends. Dit geldt ook voor de doorzichtige plastic zakken voor verpakkingen van PMD (Plastic, Metaal en Drinkpakken).
 • De blauwe papierkliko zet u pas tussen 06.00 uur en 09.00 uur op de inzameldag buiten. Dit geldt ook voor oud papier dat in dozen of gebundeld wordt aangeboden. Dat is om vandalisme (brandstichting) te voorkomen.
 • In veel straten zijn verzamelpunten voor kliko’s. Hier hoort u uw kliko te plaatsen. De verzamelpunten zijn te herkennen aan de stoeptegel met een afbeelding van een kliko.
 • Plaats de kliko met de handgreep naar de weg. De kliko moet hanteerbaar zijn voor de vuilnismensen, dus maak deze niet te zwaar. Het maximum gewicht voor een kliko is 75 kilo.
 • De deksel van de kliko moet dicht zijn.
 • De vuilnisman neemt geen vuilnis mee dat naast de kliko staat.
 • Haal de lege kliko op de inhaaldag zo snel mogelijk weer weg.

Regels overtreden

U bent zelf verantwoordelijk voor het aanbieden en binnenhalen van uw kliko. Staat uw kliko in de openbare ruimte buiten de genoemde aanbiedtijden? Dan zijn de (financiële) consequenties van verdwijning of brand voor u. U krijgt dan van ons een rekening voor de geleden schade.

Containerkaart

Heeft u een containerkaart ontvangen? Op deze kaart staat waarom de kliko niet is geleegd. Bijvoorbeeld als de vuilnisman grond en/of puin in de kliko vindt. De gemeente registreert de kaart.

nascheiden

Meest voorkomende afvalsoorten

Wat zijn de meest voorkomende afvalsoorten en hoe kunt u deze scheiden?

Ga naar het overzicht