Leden van de raad

Gedragscode

Zowel gemeenteraadsleden als commissieleden vallen onder de gedragscode bestuurlijke integriteit raadsleden en commissieleden-niet zijnde raadsleden. Hierin staat onder meer dat leden van het gemeentebestuur geen nevenfuncties mogen vervullen, die strijdig kunnen zijn met het belang van de gemeente.

Bekijk de Gedragscode politiek ambtsdragers gemeente houten