Meld zorgfraude

Als gemeente geven we jaarlijks veel geld uit aan onze inwoners die zorg of hulp nodig hebben. Wij vinden het belangrijk dat zorggeld naar die inwoners gaat die het echt nodig hebben en daar recht op hebben. Soms komt dit geld niet op de juiste plek terecht.

Heeft u een vermoeden dat zorggeld op een andere manier wordt gebruikt of misbruikt? Bijvoorbeeld omdat u of iemand anders niet de zorg krijgt waarvoor betaald wordt? Of omdat rekeningen worden verstuurd voor zorg die niet gegeven is? Komt een zorgverlener minder vaak dan is afgesproken? Doe dan digitaal een melding via onderstaande knop.

Zie ook de informatiefilm over zorgfraude van de VNG.

Formulier meldpunt Zorgfraude

U kunt ook een mail sturen naar meldpuntzorgfraude@nieuwegein.nl.

Of stuur een brief naar: 
Team Zorgfraude, Antwoordnummer 1374, 3430 VB Nieuwegein

Toezichthouders van gemeente Nieuwegein behandelen uw melding namens de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vijfheerenlanden.

Hoe nauwkeuriger de informatie die u doorgeeft, hoe eerder en beter dit onderzocht kan worden. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die u aan ons geeft. Anoniem melden is ook mogelijk. We zorgen er altijd voor dat u niet zonder zorg of hulp komt te zitten.

Wij vragen u de gegevens van de vermoedelijke fraudepleger en de betrokken inwoner. Ook vragen wij u de volgende informatie door te geven: 

  1. Op wie heeft de fraude betrekking?
  2. Waar vindt de fraude plaats?
  3. Vanaf wanneer is sprake van fraude?
  4. Waarom meldt u een vermoeden van zorgfraude? Beschrijf de situatie zo uitgebreid mogelijk. Vermeld hierbij zoveel mogelijk feiten zoals namen, relatie tussen betrokken personen, manier van werken, soort zorg, werktijden, kentekenplaten, adressen, enzovoort.
  5. Hoe bent u dit te weten gekomen?
  6. Mogen wij contact met u opnemen als wij nog vragen hebben? Zo ja hoe?

De toezichthouder onderzoekt uw melding. Heeft u via email een melding gedaan, dan ontvangt u een ontvangstbevestiging. Het is mogelijk dat we contact met u opnemen om de melding verder te bespreken, als u dit heeft aangegeven.

De gegevens van de mensen die betrokken zijn bij het onderzoek zijn beschermd. Daarom krijgt u geen informatie over het resultaat van het onderzoek.