Programmamanager Bouwen voor Houten

Wil jij een waardevolle bijdrage leveren aan de groei van Houten, passend bij het Houtens DNA? Zorg jij er samen met ons voor dat de gemeente Houten klaar is voor de toekomst? Omdat het toevoegen van 4.750 woningen een belangrijke ambitie is voor de inwoners en het bestuur van onze gemeente. Ben jij de programmamanager Bouwen voor Houten die vol enthousiasme zijn/haar kwaliteiten inzet voor de doorontwikkeling van Houten? Reageer dan op de vacature van:
 

Programmamanager Bouwen voor Houten

 • 36 uur per week
 • Salarisindicatie max. € 7.325,- bruto per maand (schaal 13) bij een werkweek van 36 uur
 • De sollicitaties worden voortdurend beoordeeld en de vacature blijft online staan tot we de juiste kandidaat hebben gevonden
Solliciteer direct

Wat ga je doen

Als ervaren programmamanager werk je samen met een programmateam aan de doorontwikkeling van Houten, waarbij de ambitie is om tot 2040 4.750 woningen toe te voegen op een totaal van circa 20.000 woningen. Je vertaalt deze ambitie naar een ontwikkelstrategie voor de verschillende deelgebieden met de doorwerking naar projecten. En je zorgt voor de aansturing van het programmateam en de advisering op het gebied van bouwen, zodanig dat Houten groeit op een manier die past bij het Houtens DNA. Zo bouwen we in Houten ook aan gemeenschappen! 

Een uitdagende rol voor iemand die:

 • goed kan schakelen tussen de verschillende niveaus waarop de vraagstukken op het gebied van bouwen spelen (zowel strategisch, tactisch als operationeel);
 • dit kan vertalen naar de benodigde aansturing van het programmateam dat bestaat uit de daarvoor beschikbare medewerkers uit de lijnorganisatie én de specifiek voor dit programma ingehuurde medewerkers
 • samen met de teammanagers uit de lijnorganisatie, de andere programmamanagers en de strategisch adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling integraal samenwerkt;
 • integraal adviseert;
 • goede contacten en verhoudingen heeft met ontwikkelende partijen, inwoners, organisaties en adviseurs;
 • een heldere kijk heeft op participatieprocessen en het verkrijgen van draagvlak bij bestuur en samenleving;
 • kennis heeft van gemeentelijke financiën en grondzaken en daarbij ook kansen identificeert voor ontwikkelingen en ambities;
 • een onderhandelaar is die resultaten weet te boeken zowel met ontwikkelende partijen als met de verschillende betrokken bestuurlijke partners.

Hoe ziet je werkdag eruit?

Als programmamanager ben je een belangrijke pijler binnen de organisatie en een boegbeeld naar buiten toe. Intern is er sprake van een nauwe samenwerking met het college, de directie, de verschillende teammanagers, gebiedsmanagers en projectleiders binnen het ruimtelijk domein en collega’s op andere vakgebieden. Daarnaast sta je veel in contact met externe partijen. De intensieve wijze waarop je dit relatienetwerk dagelijks onderhoudt, stelt je in staat om te komen tot draagvlak en (realistische) plannen en uitvoering.

Je ontwikkelt en geeft leiding aan een meerjarig complex programma dat strategisch en multidisciplinair van aard is en met grote en fundamentele invloed op de (lokale) omgeving of samenleving. Het programma maakt de vertaalslag van stedenbouwkundige gebiedsontwikkeling, duurzaamheidsambities en grootschalige ruimtelijke transities naar de betekenis daarvan op de herontwikkeling van de bestaande openbare ruimte en voorzieningen.

Je borgt de integrale gebiedsaanpak. In samenspraak met de gebiedsmanagers doe je voorstellen m.b.t. wenselijkheid, toegevoegde waarde en (financiële) haalbaarheid van initiatieven. Je bent verantwoordelijk voor budgetbeheer en voor de aansturing en uitvoering van het programma en de onderliggende projecten.

Je voelt de momenten aan waarop je met de coördinerend portefeuillehouder RO, tevens portefeuillehouder Bouwen voor Houten, moet schakelen.

Wie je bent

Je beschikt over:

 • een academisch werk- en denkniveau met de bijbehorende stevige analytische vaardigheden;
 • ervaring met (de positionering en structuur van) programmamanagement;
 • ruime ervaring in de ruimtelijke ontwikkeling, met aansturing van complexe projecten met tegenstrijdige belangen in een politieke context;
 • kennis op financieel gebied van de mogelijke opties (in de context van ruimtelijke en economische ontwikkelingen) en kennis van grondexploitatie;
 • drive om resultaten te bereiken.
 • ervaring met aansturing van complexe projecten met tegenstrijdige belangen in een politieke context.
 • Ervaring met het opstellen van en werken met een investeringsagenda en de afstemming met bestuur en gemeenteraad om hiertoe te komen.

Verder ben je: 

 • in staat om integraal / thema-overstijgend/regionaal en op strategisch niveau te kunnen denken en werken;
 • adviesvaardig;
 • omgevings- en organisatiebewust, waardoor je ook goed in verbinding staat met de ambtelijke organisatie;
 • coachend in je gedrag richting collega’s;
 • bedreven in de samenwerking met het bestuur en beschik je over een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • gericht op samenwerking, en goed in communicatie, het leggen van (nieuwe) contacten, netwerken en verbinden, enthousiasmeren;
 • flexibel en creatief in denken en handelen;
 • in staat het juiste abstractieniveau te onderscheiden (overzicht houden en sturen op hoofdlijnen waar dat kan, en meer inzoomen wanneer nodig);
 • een stevige gesprekspartner, onderhandelingsvaardig;
 • besluitvaardig;
 • initiatiefrijk.

In welk team kom je terecht

De gemeente Houten is onderdeel van de stadsregio Utrecht en in de laatste decennia uitgegroeid tot een middelgrote stad van 50.000 inwoners. Dat maakt dat wij als organisatie goed zijn in het combineren van denken en doen. Schouders eronder en aan de slag is ons motto. In korte tijd kunnen we goede resultaten boeken. Landelijke en regionale ontwikkelingen en eigen ambities worden opgepakt door voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen en manieren van werken. Innoveren en experimenteren helpen ons in het realiseren van onze ambities. We zoeken hiervoor actief de samenwerking met elkaar; collega’s, inwoners, ondernemers en partners. Een setting waardoor het fijn werken is in Houten. De platte structuur van de organisatie, met 12 samenwerkende teams, geeft veel ruimte voor eigen initiatief, eigenaarschap en persoonlijke ontwikkeling.

Als programmamanager maak je onderdeel uit van het team Strategie & Programma’s, dat direct ressorteert onder de directie. De lijnen zijn daardoor in de samenwerking met directie en bestuur zo kort mogelijk gehouden. Onze programmamanagers hebben een centrale inhoudelijke rol en geen lijnmanagementfunctie. Jouw programmateam bestaat uit de daarvoor beschikbare medewerkers uit de lijnorganisatie én de specifiek voor dit programma ingehuurde medewerkers.

De programmamanager Bouwen voor Houten is een belangrijke schakel als het gaat om het vertalen van de bestuurlijke ambities op het gebied van bouwen naar programma, ontwikkelstrategie en projecten.
 

Dit bieden we je

We belonen jouw inzet graag met:

 • Een jaarcontract met een bruto maandsalaris van minimaal € 5.561,- en maximaal € 7.325,- bij een dienstverband van 36 uur per week. Voor zeer ervaren kandidaten kunnen wij aanvullend een arbeidsmarkttoelage bieden.
 • Zijn we na een jaar nog steeds een goede match? Dan wordt je jaarcontract omgezet naar een vast dienstverband.
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van je bruto salaris. Je kunt dit IKB vrij inzetten, bijvoorbeeld door het uit te laten betalen of voor extra verlof.
 • De mogelijkheid om tijds- en plaats onafhankelijk te werken. Een werkplek bij ons centraal in Nederland, direct naast het NS-station (8 minuten met de trein vanaf Utrecht Centraal).
 • Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof, een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering en een pensioenregeling.
 • Opleidings- en ontwikkelmogelijkheden, bijvoorbeeld via ons interne opleidingscentrum: de Houten Academie.