Bezwaar, voorlopige voorziening en beroep

Bezwaarschrift

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u daartegen bezwaar maken. Voorwaarde is dat het besluit u raakt. U bent belanghebbende.
Voor het indienen van een bezwaarschrift brengt de gemeente geen kosten in rekening.
De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken. Als u het bezwaarschrift te laat indient, neemt de gemeente het niet in behandeling.

U kunt een bezwaarschrift schriftelijk of digitaal indienen. U hebt daarbij uw DigiD nodig.

Inloggen met DigiD Bezwaarschrift indienen

Advies

De gemeente wint advies in bij de bezwaarschriftencommissie of bij een onafhankelijk adviseur. Voor bezwaarschriften in milieuzaken en belastingzaken geldt een andere procedure.

Zitting

Meestal vindt er een hoorzitting plaats, waarbij u het bezwaarschrift kunt toelichten. Bij de zitting is een ambtenaar aanwezig die het standpunt van de gemeente toelicht.

Beslissing op bezwaar

De bezwaarschriftencommissie of de onafhankelijk adviseur geeft een advies. Daarna neemt de gemeente een beslissing op het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaarprocedure geldt de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt dan de rechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit betekent dat de rechter een speciale regeling treft. Deze regeling geldt zolang het bezwaarschrift nog in behandeling is. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Beroepschrift

Bent u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaar? Dan kunt u daartegen in beroep gaan. In de beslissing op het bezwaar staat hoe dat moet. Aan een beroepsprocedure zijn kosten verbonden.

Meer informatie kunt u krijgen bij het secretariaat Bezwaarschriften via 030 - 63 92 611 of e-mail: gemeentehuis@houten.nl.