Digitale veiligheid (CVD)

Ontdekt u een zwakke plek (kwetsbaarheid) op de website of in een IT-systeem van de gemeente? Meld dit dan. De gemeente bekijkt het probleem en lost dit zo snel mogelijk op. Zo kan zij haar gegevens en systemen nog beter beschermen. Deze manier van samenwerken heet Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD) 

De gemeente Houten zal uw melding afhandelen volgens de punten die staan beschreven onder Wat u mag verwachten

Door het maken van een melding verklaart u zich als melder akkoord met de afspraken over. 

Maak hier uw melding

Coordinated Vulnerability Disclosure

Wat vragen wij van u

 • Meld uw bevindingen via het meldingsformulier. Het gebruik van dit formulier garandeert versleuteling van de door u ingevulde gegevens en zorgt ervoor dat uw melding direct op de juiste plaats in onze organisatie terechtkomt.
 • Geef voldoende informatie om het probleem te reproduceren zodat we zo snel mogelijk passende maatregelen kunnen nemen. Wanneer u uw contactgegevens achterlaat kunnen wij u informeren over de afhandeling van uw melding of contact met u opnemen als er nog vragen zijn. Wanneer u anoniem wilt blijven zullen wij dat uiteraard respecteren.

Wat is niet toegestaan

 • Het plaatsen van malware, niet op onze systemen en niet op die van anderen.
 • Het zogeheten “bruteforcen” van toegang tot systemen.
 • Het gebruik maken van social engineering.
 • Het openbaar maken of aan derden verstrekken van informatie over het beveiligingsprobleem vóórdat het probleem is opgelost.
 • Het verrichten van handelingen die verder gaan dan wat strikt noodzakelijk is om het beveiligingsprobleem aan te tonen en te melden. In het bijzonder waar het gaat om het verwerken (waaronder het inzien of kopiëren) van vertrouwelijke gegevens waar u door de kwetsbaarheid toegang toe heeft gehad. In plaats van een complete database te kopiëren, kunt u normaliter volstaan met bijvoorbeeld een directory listing. Het wijzigen of verwijderen van gegevens in het systeem is nooit toegestaan.
 • Het gebruik maken van technieken waarmee de beschikbaarheid en/of bruikbaarheid van het systeem of services wordt verminderd (DoS-aanvallen).
 • Het op wat voor (andere) wijze dan ook misbruik maken van de kwetsbaarheid.

Wat u mag verwachten

 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en delen persoonlijke gegevens van u niet zonder uw toestemming met derden, tenzij wij daar volgens de wet of een rechterlijke uitspraak toe verplicht zijn.
 • Wanneer het van belang kan zijn delen wij de ontvangen melding altijd met de Informatie-beveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). Zo borgen wij dat gemeenten hun ervaringen op dit vlak met elkaar delen.
 • In onderling overleg kunnen we, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid. In alle andere gevallen blijft u anoniem.
 • Wij sturen u binnen 1 werkdag een (automatische) ontvangstbevestiging en wij reageren binnen 3 dagen met een (eerste) beoordeling van de melding.
 • In onderling overleg kan worden bepaald of en op welke wijze over het probleem wordt gepubliceerd, nadat het is opgelost.
 • We sturen u graag een attentie ter waardering van uw melding.