Informatie voor politieke partijen

Verkiezingsborden Europees Parlementsverkiezingen

Lokatie Kern
Plein* Houten
Het Rond* Houten
Castellum Houten
In de berm Rondweg t/o Utrechtseweg Houten
In de berm Rondweg t/o De Staart Houten
In de berm Rondweg t/o Kruisweg Houten
In de berm Rondweg t/o Oostrumsdijkje Houten
In de berm Rondweg t/o Schalkwijkseweg Houten
In de berm Rondweg t/o De Koppeling (westzijde) Houten
In de berm Rondweg t/o De Koppeling (oostzijde) Houten
In de berm Rondweg t/o De Rede Houten
In de berm Beusichemseweg t/o Tuurdijk 't Goy
In de berm Schalkwijkseweg t/o brandweerkazerne Schalkwijk
In de berm Lange Uitweg naast basisschool Het Mozaïek Tull en 't Waal
*Bord mag aan voor- en achterzijde worden beplakt vanwege de kleinere oppervlakte

Afspraken over plaatsen en verwijderen van de borden

  • Medewerkers van de gemeente plaatsen en verwijderen de borden;
  • De borden worden geplaatst in de week vóór 23 april 2024;
  • De borden worden verwijderd op de dag na de verkiezingen.

Afspraken over beplakken van de borden

  • De politieke partijen zorgen zelf voor het beplakken van de borden;
  • Voor alle partijen is ruimte voor één poster;
  • De poster mag maximaal A2-formaat zijn (420 mm x 594 mm);
  • Posters van andere partijen moeten helemaal zichtbaar blijven;
  • Posters mogen alléén met behanglijm* op de borden geplakt worden.

*Andere plakmiddelen maken het schoonmaken moeilijk of kunnen de borden beschadigen. Helaas moet de gemeente Houten deze kosten dan in rekening brengen.

In deze verkiezingsperiode is, in het antwoord op vragen van politieke partijen over verspreiding van politieke folders, uitgegaan van het standpunt dat deze wél in de bus mogen worden gedaan bij Ja /Nee Stickers.

Datum Gebeurtenis
12 maart 2024 Laatste dag indienen verzoek tot registratie van een politieke partij
9 april 2024 Laatste dag ontvangst waarborgsom voor kandidaatstelling
9 t/m 23 april 2024 Afleggen ondersteuningsverklaringen in het gemeentehuis
  Voorinlevering van de documenten kandidaatstelling (op afspraak)
23 april 2024 Dag van kandidaatstelling: inleveren alle documenten die horen bij de kandidaatstelling
25 en 26 april 17:00 uur Inleveren aanvullende documenten kandidaatstelling (herstel verzuimen)
29 april 17:00 uur Openbare zitting centraal stembureau
6 juni 2024 Dag van de stemming