Griffie

De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad als volksvertegenwoordiger en als kaderstellend en controlerend bestuursorgaan.

De griffier stuurt de griffie aan. De griffier is eindverantwoordelijk voor de organisatie rondom de gemeenteraad. De griffier is aanwezig bij de raadsvergaderingen en de rondetafelgesprekken en ondertekent samen met de voorzitter de stukken die van de raad uitgaan.

Neemt u gerust contact op met de griffie als u meer wilt weten over de gemeenteraad van Houten. Het algemene e-mailadres is griffie@houten.nl. U kunt de griffie ook telefonisch benaderen via (030) 6392611.

Charlotte Visser

Charlotte Visser

Griffier

e-mailadres: charlotte.visser@houten.nl
telefoon: 06-31901528

Aanspreekpunt voor:
seniorenconvent, agendacommissie en ARC.