Griffie

De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad als volksvertegenwoordiger en als kaderstellend en controlerend bestuursorgaan.

De griffier stuurt de griffie aan. De griffier is eindverantwoordelijk voor de organisatie rondom de gemeenteraad. De griffier is aanwezig bij de raadsvergaderingen en de rondetafelgesprekken en ondertekent samen met de voorzitter de stukken die van de raad uitgaan.

Neemt u gerust contact op met de griffie als u meer wilt weten over de gemeenteraad van Houten. Het algemene e-mailadres is griffie@houten.nl. U kunt de griffie ook telefonisch benaderen via (030) 6392103.

Griffier

Charlotte Visser

e-mail: charlotte.visser@houten.nl

Aanspreekpunt voor:
Raadsvergadering, agendacommissie, ARC

Raadsadviseur/plv. griffier

John van der Pauw

e-mail: john.van.der.pauw@houten.nl

Aanspreekpunt voor:
RTG, CVP, adviezen over vragen en initiatieven

Raadsadviseur

Lian Karssenberg

e-mail: lian.karssenberg@houten.nl

Aanspreekpunt voor:
RTG, raadswerkgroepen, adviezen over vragen en initiatieven

Medewerker Griffie

Suzanne Brouwer

e-mail: suzanne.brouwer@houten.nl

Aanspreekpunt voor:
Insprekers RTG, alle overige griffie zaken