Circulaire economie

De gemeente Houten wil in 2040 helemaal circulair zijn. Dat betekent dat in onze economie we alles hergebruiken en er geen afval meer is. Daarvoor moeten we anders gaan denken en handelen. Het Actieplan Circulaire Economie uit 2021 helpt ons daarbij.

Wat is een circulaire economie?

Een economie is circulair wanneer we slim omgaan met materialen. Nu gooien we veel producten weg nadat we ze gebruikt hebben. Maar sommige van die producten kunnen we opnieuw gebruiken. In een circulaire economie repareren we dingen en gebruiken we ze opnieuw. Bij het maken van producten denken we ook na over hoe we de materialen later weer kunnen gebruiken.

Een circulaire economie bespaart veel materialen, zorgt voor minder afval en minder CO2-uitstoot. Het kost ook minder energie en geld.

Actieplan Circulaire Economie

In 2021 maakte de gemeente Houten het Actieplan Circulaire Economie. Het doel van dit plan is om bedrijven en organisaties in Houten te helpen met de overstap naar een circulaire economie. Bekijk hier het plan. (pdf, 968 KB)

De gemeente Houten zet zelf verschillende stappen om in 2040 circulair te zijn:

Circulair inkopen

De gemeente koopt veel verschillende producten en materialen. We proberen daarbij de meest circulaire keuzes te maken en letten daarbij op twee dingen:

  • Waar koopt de grondstof van een product vandaan
  • Wat gebeurt er na gebruik met het product

Ondersteunen lokale initiatieven

We steunen plannen en projecten van inwoners, bedrijven en organisaties. We delen kennis en ervaringen en brengen groepen met elkaar in contact. Soms ondersteunen we projecten financieel.

Samenwerken met !mpact Houten

We werken samen met !mpact Houten en de aangesloten bedrijven. !mpact Houten is een organisatie voor duurzaam ondernemen. Zij helpen ondernemers die bijvoorbeeld bezig willen met circulariteit. 

We hebben samen met Impact Houten het Actieplan Circulaire Economie geschreven.  Ook in toekomst blijven we samenwerken. Samen verspreiden we circulaire ideeën en  vergroten het netwerk van circulaire bedrijven.  En we maken zoveel mogelijk gebruik van producten en diensten uit deze organisatie.

Communiceren over circulaire projecten

We informeren inwoners en organisaties in Houten over circulaire initiatieven.

Regionaal samenwerken

Ook andere gemeenten en organisaties in de regio Utrecht zijn bezig met de overgang naar een circulaire economie. Daar werken we mee samen. Denk daarbij aan Natuur en Milieufederatie Utrecht, Economic Board Utrecht en Cirkel Alliantie Utrecht. We delen ervaringen en werken samen aan projecten.

Zonder uw hulp als inwoner van Houten lukt het niet om de doelen van de gemeente te halen. U kunt ook meewerken aan de overgang naar een circulaire economie:

  • Scheid zoveel mogelijk uw afval, zodat afval opnieuw gebruikt kan worden. Wilt u weten waar het afval naartoe moet? Kijk dan eens op De afvalscheidingswijzer 
  • Repareer wat kapot is. In Houten kunt u bijvoorbeeld naar het Repair Café;
  • Koop zoveel mogelijk producten zonder verpakking;
  • Koop zoveel mogelijk lokaal en tweedehands. Bijvoorbeeld bij Landwinkel of Kringloopwinkel Noppes;
  • Voorkom voedselverspilling door eten dat anders weggegooid wordt te kopen via apps als Too Good To Go;
  • Zet een deel- of ruilsysteem op waar buren spullen met elkaar delen. Veel gezinnen hebben bijvoorbeeld hun eigen gereedschap, maar het grootste deel van de tijd gebruiken we het niet. Het is eigenlijk verspilling van grondstoffen dat het gereedschap zoveel stil staat. Een circulaire oplossing is om zulke producten te delen met buren. Zo hoeven we minder te kopen en worden producten slimmer gebruikt;
  • Sluit aan bij lokale circulaire en duurzame projecten. Een overzicht van projecten binnen de gemeente Houten kunt u vinden op Houten Inwoner Platform.

De gemeente ondersteunt bedrijven en organisaties die werken aan circulariteit. Dit doen we door samen te werken met !mpact Houten en regionale organisaties.

!mpact Houten helpt maatschappelijke organisaties en bedrijven met verduurzaming en circulariteit. Via !mpact Houten delen organisaties kennis en ervaringen. Ook ondersteunen ze elkaar bij verduurzaming.

Wilt u met uw bedrijf of organisatie een stap zetten richting circulariteit? Neem dan contact op met !mpact Houten.

Op regionaal niveau zijn er ook een aantal organisaties actief. Voor bedrijven en organisaties is het interessant om contact op te nemen met Economic Board Utrecht en Natuur en Milieufederatie Utrecht.