Circulaire economie

Actieplan circulair economie

De gemeente wilt graag met ondernemers en (maatschappelijke) organisaties aan de slag om meer te doen met de circulaire economie. Samen maken we een actieplan circulair economie. Middels dit plan werken we samen aan acties die Houten meer circulair en duurzaam maken. De gemeente werkt hierin nauw samen met lokale partners, waaronder stichting !mpact Houten. !mpact Houten is een platform en een projectbureau voor duurzaam ondernemen.

Om te peilen hoe Houtense ondernemers en organisaties staan tegenover circulair/duurzaam ondernemen is van november 2020 tot half januari 2021 een vragenlijst uitgezet onder ondernemers en (maatschappelijk) organisaties. Bekijk de resultaten (pdf, 300 KB) uit deze vragenlijst.

Uit deze vragenlijst komt naar voren dat er aanknopingspunten zijn om samen verder te werken aan acties die bijdragen aan de circulair economie in Houten. Er zijn verschillende onderwerpen die interesse hebben, bijvoorbeeld voedsel(verspilling), plastic hergebruiken/recyclen en letten op circulair gebruik van grondstoffen en materialen.

De volgende stap is het concreter maken van ideeën die leven onder Houtense ondernemers en (maatschappelijke) organisaties. Dit doen we samen in (online) sessies dit voorjaar. Heeft u ook interesse om deel te nemen aan een sessie, of heeft u een idee over duurzaamheid en/of de circulaire economie? Neem dan contact met ons op via duurzaam@houten.nl.