Circulaire economie

De gemeente Houten werkt aan de overgang naar een circulaire economie. Het doel is om in 2040 helemaal circulair te zijn. Dit vraagt om een andere manier van denken én van doen.

In 2021 is het Actieplan Circulaire Economie geschreven. Hierin staan de plannen voor de overgang naar een circulaire economie.

Wat is een circulaire economie?

Een circulaire economie is een economie waarin we slimmer met grondstoffen omgaan. Nu belanden veel producten na gebruik op de afvalberg. Dit is jammer, want van sommige producten zijn andere dingen te maken. In een circulaire economie gaan we anders met grondstoffen om. We repareren spullen en gebruiken ze opnieuw. Ook bedenken we bij het ontwerpen van producten hoe we de gebruikte materialen later opnieuw kunnen gebruiken.

Een circulaire economie spaart zo veel grondstoffen, zorgt voor minder afval en minder CO2-uitstoot. Ook scheelt het veel energie en geld.

Actieplan Circulaire Economie

In 2021 ontwikkelde de gemeente Houten het Actieplan Circulaire Economie. Het doel van het plan is om bedrijven en maatschappelijke organisaties in Houten te helpen met de overgang naar een circulaire economie. Bekijk hier het plan. (pdf, 968 KB)

Wat zijn de doelen voor 2022?

Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan circulariteit in Houten. Zo heeft !mpact Houten in 2021 een aantal acties voor bedrijven ontwikkeld. Producten uit deze acties gebruiken minder grondstoffen of zijn gemaakt van oude grondstoffen. De acties van 2021 gaan ook in 2022 door.

In 2022 werken we verder aan een circulair Houten. De gemeente en samenwerkende organisaties hebben daarom verschillende doelen:

 1. 5 nieuwe acties ontwikkelen voor het verminderen van plasticafval,  afval van pallets en van piepschuim;
 2. Structurele samenwerking met !mpact Houten vormgeven;
 3. Meer circulaire inkopen door de gemeente Houten. Bijvoorbeeld door mee te doen aan de acties van !mpact Houten;
 4. Onderzoek doen naar de mogelijkheid voor een bouwkringloop binnen de gemeente;
 5. Organiseren van de ‘Dag van de circulaire ondernemer’;
 6. Ontwikkelen van een stappenplan voor de volgende 5 jaar.

De gemeente Houten zet zelf een aantal stappen om in 2040 circulair te zijn:

Circulair inkopen
De gemeente koopt veel verschillende producten en materialen. Daardoor speelt de gemeente een grote rol in de overgang naar een circulaire economie. Bij de inkoop van producten letten we op twee dingen:

 • Waar komt een grondstof voor het product vandaan
 • Wat wordt er na gebruik met het product gedaan

In zoveel mogelijk gevallen probeert de gemeente de meest circulaire keuze te maken.

Ondersteunen lokale initiatieven
De gemeente Houten ondersteunt plannen en projecten van inwoners, bedrijven en organisaties. De gemeente zet haar netwerk in om kennis en ervaringen van Houtenaren te verspreiden. Daarnaast brengen we groepen met elkaar in contact. In sommige gevallen steunen we een project financieel.

Samenwerken met !mpact Houten
De gemeente Houten werkt samen met !mpact Houten en de aangesloten bedrijven. !mpact Houten is een organisatie voor duurzaam ondernemen. Zij helpen ondernemers die bijvoorbeeld bezig willen met circulariteit. 

Samen met !mpact Houten heeft de gemeente het Actieplan Circulaire Economie geschreven. Ook in de toekomst werken we samen om circulaire ideeën onder de aandacht te brengen en het netwerk van circulaire bedrijven groter te maken.

De gemeente Houten maakt zoveel mogelijk gebruik van producten en diensten uit deze organisatie.

Communiceren over circulaire projecten
De gemeente zet zich in om circulariteit onder de aandacht te brengen bij inwoners en organisaties in Houten.

Regionaal samenwerken
Ook andere Utrechtse gemeentes en organisaties zijn bezig met de overgang naar een circulaire economie. Daarom werken we samen en wisselen ervaringen met elkaar uit.

Voor het Actieplan Circulaire Economie werkte de gemeente Houten samen met regionale partners. Ook in de toekomst blijven we betrokken bij Natuur en Milieufederatie Utrecht, Economic Board Utrecht en Cirkel Alliantie Utrecht.

Zonder de hulp van inwoners van Houten lukt het niet om de doelen van de gemeente te halen. U kunt ook meewerken aan de overgang naar een circulaire economie:

 1. Scheid zoveel mogelijk uw afval, zodat afval opnieuw gebruikt kan worden. Wilt u weten waar het afval naartoe moet? Kijk dan eens op De afvalscheidingswijzer 
 2. Repareer wat kapot is. In Houten kunt u bijvoorbeeld naar het Repair Café;
 3. Koop zoveel mogelijk producten zonder verpakking;
 4. Koop zoveel mogelijk lokaal en tweedehands. Bijvoorbeeld bij Landwinkel of Kringloopwinkel Noppes;
 5. Voorkom voedselverspilling door eten dat anders weggegooid wordt te kopen via apps als Too Good To Go;
 6. Zet een deel- of ruilsysteem op waar buren spullen met elkaar delen. Veel gezinnen hebben bijvoorbeeld hun eigen gereedschap, maar het grootste deel van de tijd gebruiken we het niet. Het is eigenlijk verspilling van grondstoffen dat het gereedschap zoveel stil staat. Een circulaire oplossing is om zulke producten te delen met buren. Zo hoeven we minder te kopen en worden producten slimmer gebruikt;
 7. Sluit aan bij lokale circulaire en duurzame projecten. Een overzicht van projecten binnen de gemeente Houten kunt u vinden op Houten Inwoner Platform.

De gemeente ondersteunt bedrijven en organisaties die werken aan circulariteit. Dit doen we door samen te werken met !mpact Houten en regionale organisaties.

!mpact Houten helpt maatschappelijke organisaties en bedrijven met verduurzaming en circulariteit. Via !mpact Houten delen organisaties kennis en ervaringen. Ook ondersteunen ze elkaar bij verduurzaming. Wilt u met uw bedrijf of organisatie een stap zetten richting circulariteit, neem dan contact op met !mpact Houten.

Op regionaal niveau zijn er ook een aantal organisaties actief. Voor bedrijven en organisaties is het interessant om contact op te nemen met Economic Board Utrecht en Natuur en Milieufederatie Utrecht.