Regionale Energie Strategie

Stap voor stap naar een duurzame regio

In de provincie Utrecht werken we met 16 gemeenten aan een Regionale Energiestrategie (RES). Hierin brengen we kansen in kaart hoe en waar we energie kunnen besparen, duurzaam kunnen opwekken en welke mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen van onze huizen. Want het klimaat verandert. Fossiele brandstoffen raken op. De gevolgen hiervan op ons en onze leefomgeving beginnen steeds meer zichtbaar te worden. Daar willen we wat aan doen.

Nederland heeft de ambitie om de CO2-uitstoot terug te dringen. De eerste grote stap is een CO2-reductie van 49 procent in 2030 en de tweede stap 95 procent in 2050. In Nederland maken 30 regio’s een eigen strategie om hieraan bij te dragen. In de provincie Utrecht maken we deze strategie samen met stakeholders en inwoners. Met elkaar komen we tot weloverwogen keuzes en werken we stap voor stap aan een duurzame regio, waarin het voor iedereen prettig wonen, werken en recreëren is.

Wil je meer weten over de RES of over het klimaatakkoord in het algemeen? Klik op de onderstaande links: