Regionale Energie Strategie

Gas en olie raken langzaam maar zeker op. Met het gebruik van olie en gas komt CO2 vrij. Daardoor  verandert het klimaat. De gevolgen hiervan op ons en onze leefomgeving beginnen steeds meer zichtbaar te worden. Daar wil de overheid en de gemeente  wat aan doen.

De Nederlandse overheid wil de CO2-uitstoot terugdringen. In 2030 moet in Nederland 49 procent minder CO2 de lucht in gaan dan in 2019. In 2050 moet dat 95 procent zijn. Dertig regio’s maken een eigen strategie om hieraan bij te dragen. In de provincie Utrecht maken we deze strategie samen met betrokken partijen en inwoners. Met elkaar maken we plannen en werken we stap voor stap aan een duurzame regio. Een regio waar het voor iedereen prettig wonen, werken en recreëren is. Dit heet de Regionale Energie Strategie.

Bekijk onze ambitie door op de afbeelding te klikken.

Stap voor stap naar een duurzame regio

Op 7 oktober 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Regionale Energiestrategie U16 1.0. (RES U16 1.0) RES U16 is een samenwerking van 16 gemeenten in de provincie Utrecht. Doel van de samenwerking is het gebruik van aardolie en aardgas naar nul te brengen. In RES U16 1.0 staat welke stappen de 16 gemeenten tot 2030 gaan zetten. Het gaat daarbij om minder energiegebruik, het opwekken van stroom en het verwarmen van onze huizen en gebouwen zonder olie en gas.

Doel van de samenwerking RES is om meer opwek van duurzame energie te realiseren en daarvoor de meest geschikte plekken te vinden. In RES U16 1.0 staat welke stappen de 16 gemeenten tot 2030 gaan zetten. Het gaat daarbij naast het opwekken van duurzame energie ook om het verminderen van het energiegebruik, en het verwarmen van onze huizen en gebouwen zonder het gebruik van olie en gas.

We gaan voor 2030 in Houten 55 hectare zonnevelden aanleggen en nieuwe 4 windmolens bouwen. Ook werken we aan meer zonnepanelen op grote daken en besparing van energie. We gaan verder met onderzoeken hoe we de huizen en gebouwen kunnen verwarmen zonder aardgas. Meer over aardgasvrij vindt u op de pagina  Op naar een aardgasvrij Houten

Wil je meer weten over de RES U16 of over het klimaatakkoord in het algemeen? Klik op de onderstaande links: