Wieken van de de windmolen

Windpark Goyerbrug

Het college van burgemeester en wethouders kiest voor een tweede windpark in Houten. Dit is nodig om het klimaatprobleem het hoofd te kunnen bieden. Houten wekt op dit moment 13% van de energie duurzaam op. Gemeente Houten wil in 2040 klimaat- en energieneutraal zijn. De gemeente heeft daarom in 2019 een vergunning afgegeven voor de bouw van het Windpark Goyerbrug.

De Raad van State heeft de vergunning voor Windpark Goyerbrug in juli 2021 vernietigd. De nationale regels voor geluid en slagschaduw bij windmolens zijn volgens de Raad van State niet goed tot stand gekomen. Bij de vergunning voor Goyerbrug zijn deze landelijke regels gebruikt. Dat is de reden dat de Raad van State de vergunning heeft vernietigd.

Er moet nu een nieuw besluit komen op de vergunningaanvraag uit 2019. Het college van burgemeester en wethouders heeft bekeken hoe dat kan. Daarvoor zijn vier verschillende manieren. Het college vraagt de gemeenteraad hierover mee te denken.

Weten welke stappen er allemaal zijn gezet? Hieronder een overzicht.

Naar het overzicht