Wieken van de de windmolen

Windpark Goyerbrug

Het college vindt het belangrijk om zo snel mogelijk over te stappen op duurzame stroom. Windmolens en zonnepanelen maken stroom op een duurzame manier. Windpark Goyerbrug heeft een vergunning aangevraagd om windmolens te plaatsen die duurzame stroom gaan opwekken.

Het college van B en W kent de weerstand tegen Windpark Goyerbrug. Het heeft daarom de mogelijkheden onderzocht om over te stappen op een ander plan. Het onderzoek heeft geen andere mogelijkheden opgeleverd. Het college is daarom doorgegaan met de vergunningsaanvraag van Windpark Goyerbrug.

Het college van B&W heeft de plannen van het windpark beoordeeld. Het heeft een voorstel opgesteld voor de regels waaraan het windpark moet gaan voldoen. De voorstellen van het college zijn op 20 en 22 september 2022 vastgesteld in de gemeenteraad.

Van 29 september tot en met 9 november hebben de vastgestelde ontwerpplannen ter inzage gelegen. Er zijn meerdere zienswijzen ingediend. In de Nota van beantwoording zienswijzen geeft de gemeente een reactie op de ingediende zienswijzen. De Nota van beantwoording is vanaf 1 december 2022 beschikbaar.

Lees op deze pagina's over: