Wieken van de de windmolen

Windpark Goyerbrug

Gemeente Houten vindt het belangrijk om zo snel mogelijk over te stappen op duurzame stroom. Windmolens maken stroom op een duurzame manier.

Stroom voor 24.000 woningen

De gemeente heeft op 20 december 2022 een vergunning afgegeven voor Windpark Goyerbrug. Volgens de vergunning mogen de molens samen een vermogen hebben van 24 megawatt. Windpark Goyerbrug kan daarmee duurzame stroom leveren voor ongeveer 24.000 woningen.

Beperken van de hinder

In de vergunning zijn voor geluid de eisen van 47 dB Lden en 41 dB Night opgenomen. Klik hier voor meer informatie over de regels voor geluid van windparken. De draaiende wieken van de molens mogen geen schaduw geven op de ramen van huizen. Tijdens de drie minuten, die het kost om de molens stil te zetten, mogen de molens wel schaduw geven. De regels voor geluid en schaduw zorgen voor minder hinder voor de omgeving.

De Vergunning

De stukken van de vergunning zijn digitaal hier te downloaden. Tegen de vergunning zijn bij de Raad van State bezwaren ingediend. De Raad van State gaat de vergunning dus nog beoordelen.

Vergunningsstukken

Lees op deze pagina's over: