Wat ging er vooraf?

Op 15 oktober 2019 heeft het College van B&W een omgevingsvergunning voor Windpark Goyerbrug afgegeven. De Raad van State heeft de vergunning in juli 2021 vernietigd. De vergunningsaanvraag is daardoor een nieuwe fase ingegaan.

In de tijdlijn staat beschreven wat vooraf gegaan is.

 • 28 juli 2021 - Raad van State vernietigt de vergunning
  De gemeente heeft voor het afgeven van de omgevingsvergunning de landelijke normen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling gebruikt. Deze normen zijn niet goed tot stand gekomen. De gemeente had ze niet mogen gebruiken. Lees de samenvatting van de uitspraak van de Raad van State. of  de complete uitspraak .
 • 30 juni 2020 – Vonnis van de rechtbank
  De rechtbank stelt de gemeente in het gelijk. De indieners gaan in beroep bij de Raad van State. Lees het vonnis op de website van de rechtbank of  de samenvatting van de uitspraak .
 • 15 oktober 2019 – College van B&W geeft een omgevingsvergunning voor Windpark Goyerbrug af.
  Een groep belanghebbende tekenen beroep aan bij de rechtbank. Lees Definitief Besluit Omgevingsvergunning (pdf, 2 MB)
 • 1 oktober 2020 – Gemeenteraad geeft verklaring van geen bedenkingen af.
  Daarmee geeft ze het college toestemming een omgevingsvergunning af te geven. De agenda en bijbehorende informatie vindt u op Ibabs.
 • 17 september 2019 – Rondetafelgesprek over de verklaring van geen bedenkingen.
 • 16 juli 2019 – Thematafelavond.
  Tijdens de avond is toelichting gegeven over planschade en handhaving. Lees het verslag (pdf, 87 KB) of bekijk de presentatie over planschade (pdf, 157 KB) .
 • Juli -2019 - Er zijn 23 zienswijze ingediend.
  Lees de zienswijzen en de antwoorden van de gemeente. De conceptantwoorden op de zienswijzen vindt u hier. (pdf, 497 KB) 
 • 13 juni – 24 juni 2019 – Ontwerpbesluit Windpark Goyerbrug ligt ter inzage.
  Bekijk de stukken onder de downloads
 • Mei 2019 – Rondetafelgesprekken en vergadering van de gemeenteraad over de ontwerpverklaring van geen bedenkingen (toestemming om een vergunning af te geven)
 • 16 april 2019 – Ondertekening van afspraken tussen Windpark Goyerbrug BV en Gemeente Houten over de ontwikkeling van het windpark. Dit contract heet een anterieure overeenkomst. (pdf, 3 MB)
 • 27 maart  2019 – Overleg tussen belanghebbenden, Windpark Goyerbrug BV en Gemeente Houten over randvoorwaarden voor het windpark. Lees het verslag (pdf, 44 KB) 
 • 15 januari 2019 – Windpark Goyerbrug BV dient aanvraag voor een omgevingsvergunning.
  Bekijk de stukken onder de downloads.
 • 12, 15 en 17 november 2018 – Gespreksavonden met omwonenden over Windpark Goyerbrug.