Grondwater

De gemeente zet zich in om grondwateroverlast in de buitenruimte te voorkomen. Een hoge grondwaterstand kan zorgen voor bijvoorbeeld vocht in huis. Als u grondwateroverlast ervaart neemt u contact op met de gemeente. Op uw eigen perceel bent u hier zelf verantwoordelijk voor. Grondwater stopt niet bij de perceelgrens. Problemen met grondwater pakken we daarom vaak samen aan.