Afkoppelen regenwater

De gevolgen van de klimaatverandering zijn ook in Houten merkbaar. Regenbuien worden extremer met als gevolg veel neerslag in korte tijd. Daarnaast hebben te maken met langdurige droge periodes en hittestress. In 2010 is de gemeente Houten gestart met het treffen van maatregelen om de openbare ruimte klimaatbestendiger te maken.

Regenwater dat op wegen en trottoirs valt wordt nu via de riolering afgevoerd naar de zuivering. Dat gaan we in uw straat anders doen. De straatkolken worden van het riool losgekoppeld en op een nieuwe buis aangesloten die uitkomt in een nabijgelegen watergang. De nieuwe buis bevat sleufjes om een deel van het regenwater direct in de bodem te infiltreren. Afkoppelen van regenwater beperkt de belasting van het rioleringsstelsel waarmee het risico op wateroverlast in panden afneemt.

Hieronder treft u een overzicht van de verschillende deelprojecten waar de tekeningen, omleidingsroutes en de uitvoeringsplanning van het werk staan.