Nieuwbouw impressie velduil

Nieuwbouw basisschool De Velduil

In 2019 fuseerden de openbare basisscholen Klavertje Vier en De Brug. Het schoolbestuur wees de locatie van Klavertje Vier aan als locatie voor de nieuwe fusieschool, De Velduil.

Op de locatie aan het Eggeveld gaat het schoolgebouw plaatsmaken voor een nieuw schoolgebouw. In de nieuwbouw komt ook Kind en Co Ludens peuteropvang en buitenschoolse opvang te zitten. De huidige gymzaal blijft in gebruik totdat de nieuwe gymzaal klaar is.

Start sloop en nieuwbouw De Velduil vertraagd

De sloop van het huidige schoolgebouw aan het Eggeveld staat nu gepland voor november 2024. De aanbesteding voor de nieuwbouw leverde geen bruikbare aanbieding op. De school zet nu een nieuwe aanbesteding uit met een wijziging in materiaalkeuze voor de draagconstructie, binnenwanden en vloeren. De school hoopt hiermee op meer inschrijvingen tegen lagere prijzen. Het doorlopen van een nieuwe aanbesteding duurt 7 maanden waardoor de uitvoering later start.  De nieuwbouw van het Kindcentrum De Velduil zal vermoedelijk eind 2025 klaar zijn.

Lees hier de raadsinformatiebrief (pdf, 1 MB)