Eiland van Schalkwijk

Eiland van Schalkwijk

Ontwikkelingen Eiland van Schalkwijk

Het Eiland van Schalkwijk is een bijzonder gebied in de stedelijke regio Utrecht. Tussen het Amsterdam Rijnkanaal en de Lek ligt een prachtig open landschap met forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De gemeente Houten investeert samen met inwoners op verschillende plekken in de toekomst van dit gebied.

Er zijn volop kansen om het gebied aantrekkelijk te maken en houden voor bewoners, recreanten en om de landbouw een nieuw toekomstperspectief te bieden. Om de verdere ontwikkeling van het gebied in goede banen te leiden is het hard nodig dat deze kansen worden aangegrepen.

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk

Het gemeentebestuur van Houten legt met de structuurvisie een toekomstbeeld neer voor het Eiland van Schalkwijk. Met deze visie geeft de gemeente planologische duidelijkheid. Een visie die gericht is op de duurzame ontwikkeling van het eiland met en door alle betrokken partijen. Het is een uitdaging, want in de gemeentelijke visie zijn het de ondernemers en bewoners zelf die, rekening houdend met de kwaliteiten in het gebied, aan zet zijn om het Eiland van Schalkwijk een duurzame toekomst te geven.

De visie wordt ondersteund door de Provincie Utrecht en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en is in nauwe samenwerking met deze partijen tot stand gebracht.

Bekijk hier de Vaststelling Structuurvisie Eiland van Schalkwijk (pdf, 6 MB) èn Beoordelingskader Structuurvisie Eiland van Schalkwijk (pdf, 6 MB).

De afgelopen jaren overlegde en onderhandelde de gemeente veel met partijen over plannen voor ruilverkaveling. Dit deed de gemeente om de Schalkwijkse boeren te ondersteunen. Land op het Eiland van Schalkwijk dat in het verleden door projectontwikkelaars is opgekocht, komt weer in het bezit van de boeren. Door grond te kopen en ruilen zorgt de gemeente Houten ervoor dat de boeren grotere percelen krijgen. Dit maakt de bedrijven meer levensvatbaar. Omdat de velden dichter bij het agrarische bedrijf  liggen, hoeven de boeren niet meer met de trekker het hele eiland over.

De gemeente heeft de grond ook hard nodig voor de versterking van de Lekdijk. Het waterschap start vanaf 2024 met werkzaamheden voor het project Sterke Lekdijk. Dit project maakt het hele dijktraject toekomstbestendig. Uiteraard ook het stuk dat in de gemeente Houten ligt.

Door de grondruil komt daarnaast in het dorp een plek beschikbaar voor een woon- en dagbestedingslocatie voor jong volwassenen met een verstandelijke handicap. De gemeente onderzoekt verder hoe we de problemen rondom verkeer en parkeren bij Sportpark Schalkwijk kunnen oplossen. Het wegdek van de Kanaaldijk Zuid wordt aangepakt en verbeterd.

Verhuizing boerenbedrijven

Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken verhuist één agrarisch bedrijf van de Lekdijk 28 naar een nieuwe plek aan de Trip. Een ander agrarisch bedrijf verhuist van de Lagedijk 1 naar de Kanaaldijk Zuid. Dit nieuwe bedrijf combineert landbouw en onderwijs. Het laat bezoekers zien waar voedsel vandaan komt. Op de vrijgekomen percelen komen woningen.

De afgelopen jaren zijn allerlei mooie plannen uitgevoerd om inwoners en bezoekers meer te laten genieten. Zoals klompenpaden, theetuinen, bed & breakfast, een gerenoveerd fort met camping en terras, kanoroutes en -steigers, een restaurant, een streektransferium en verkooppunten voor streekproducten. Bij de VVV Krommerijnstreek vindt u informatie over recreatiemogelijkheden op het Eiland van Schalkwijk.