Forward Farming Fruit (ASV III)

Achter de Provincialeweg 32 in Schalkwijk, op de hoek met de Waalseweg en de Lange Uitweg, komt Forward Farming Fruit. Een plek om duurzaamheid in de fruitteeltsector te demonstreren, stimuleren en samenwerkingen te laten ontstaan. De initiatiefnemer kocht deze 19 hectare grond enkele jaren geleden van de woningcorporatie Mitros, nu Woonin genaamd.

Het plan

  • Slopen van het voormalig veeteeltbedrijf;
  • Ontwikkeling van een fruitteeltbedrijf;
  • Opknappen en verduurzamen van de bedrijfswoning aan de Provincialeweg 32 dat tevens een gemeentelijke monument is;
  • Ontwikkelen van een innovatief en duurzaam fruitteeltbedrijf waar wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt naar de teelt van zachtfruit;
  • Oprichting van een innovatieruimte & een ontvangstruimte die voor iedereen open en toegankelijk is;
  • Drie woningen op de hoek van de Waalseweg met de Lange Uitweg.

Het agrarisch bedrijf voor zachtfruit is ondertussen gevestigd aan de Provincialeweg 32 en de bessengaard is ingepland en in bedrijf. Dit is allemaal conform het huidige bestemmingsplan. De sloop van de voormalige stallen start wanneer het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld voor de bouw van de nieuwe schuur en de ondersteunende voorziening en ontvangstruimte voor innovatieve teelt.

Op dit moment is het nieuwe bestemmingsplan in procedure. Het ontwerp bestemmingsplan lag ter inzage in december 2023 en januari 2024. De ontvangen zienswijzen worden nu beantwoord, daarna wordt de gemeenteraad gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen.  

Planning

De initiatiefnemer maakt een planning voor de volgende fases van het project: aanvraag omgevingsvergunning en uitvoering gehele project.

Omgeving

De initiatiefnemer van het project betrok de direct omwonenden van de Provincialeweg en de Waalseweg door bij hen langs te gaan en de plannen te presenteren. Samen werkten zij de plannen verder uit.

Vragen?

Bel naar (030) 63 92 611 of  mail naar gemeentehuis@houten.nl.