Woningbouw Wickengaard Schalkwijk

Woningbouw Wickengaard Schalkwijk

110 Perenbomen krijgen een nieuwe plek

Op de bouwplaats van de Wickengaard moesten 110 perenbomen weg. Bewoners konden de bomen krijgen. Vrijdag 31 maart 2023 hebben de bewoners die zich daarvoor hadden aangemeld de perenbomen opgehaald.

In 2022 is de vergunning voor de bouw van 33 woningen op de vroegere boomgaard achter de Wickenburgselaan definitief geworden. Voor het klaarmaken van het terrein voor de bouw waren al veel van de 1500 bomen verwijderd. Deze zomer start de bouw van de huizen en ook hiervoor moesten bomen wijken.

Een aantal bomen blijft staan. Die komen in de tuin te staan van de nieuwe woningen. Verder konden bewoners van Schalkwijk inschrijven voor een perenboom om in hun eigen tuin te zetten. De bewoners konden hun boom op 31 maart ophalen. Zo kregen 110 bomen een nieuwe plek.

Start Bouwrijpmaken Wickengaard

Op 17 oktober start de aannemer met de inrichting van het terrein van de perenbomengaard. De eerste stap is het rooien van de bomen. Daarna legt de aannemer een dik zandpakket op het terrein. Het zandpakket drukt de bodem samen, zodat er later geen verzakkingen ontstaan. Het zandpakket blijft ongeveer 8 maanden liggen. Het gaat op zijn laatst in juli 2023 weg. Daarna start de bouw van de huizen.

Dura Vermeer wil in de Wickegaard een deel van de perenbomen behouden. Deze bomen blijven daarom staan tijdens het werk. De aannemer zorgt voor bescherming van de bomen.

De vrachtwagens de Wickengaard rijden via de Spoordijk en de Wickenburghselaan. Voor de veiligheid legt de aannemer langs de Spoordijk passeerplaatsen aan. Daar kunnen de vrachtwagens en het andere verkeer elkaar voorbij gaan. Voor de aanleg van de passeerplaatsen is van 31 oktober tot en met 4 november de Spoordijk overdag afgesloten. Borden geven de omleiding voor fietsers en auto’s aan.

Nieuwsgierig naar de laatste ontwikkelingen?

Lees hier de nieuwsbrief van oktober 2022 (pdf, 267 KB)

Op 22 maart 2022 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het beroep tegen bestemmingsplan Wickengaard. De Raad van State heeft alle bezwaren afgewezen. Het bestemmingsplan is daarmee definitief.

De weg is nu vrij voor de bouw van 33 woningen op de vroegere boomgaard achter de Wickenburghselaan. Dura Vermeer BV, de ontwikkelaar van het plan, start met het terrein bouwrijp maken. Eerst komt er een dikke laag zand op het terrein te liggen. Dat zand drukt de grond in elkaar. Het maakt het terrein stevig. Het zand blijft ongeveer 6 maanden liggen. Daarna haalt de aannemer het zand weer weg.

In deze 8 maanden dat het zand er ligt, gaat Dura Vermeer een omgevingsvergunning voor de woningen aanvragen. Nadat deze is verleend, start de bouw van de woningen.

Over het bouwrijp maken informeert Dura Vermeer de omwonenden. De verwachting is dat eind 2024 alle woningen klaar zijn.

Het plan ziet er als volgt uit (zie ook de plankaart onder Downloads):

  • 8 appartementen van circa 50 m² tot een v.o.n. prijs van circa €220.000 (prijspeil 1-1-2018)
  • 3 appartementen van circa 80 m²  tot een v.o.n. prijs van circa €265.000 (prijspeil 1-1-2018)
  • 8 rijwoningen
  • 8 twee-onder-een-kapwoningen
  • 6 vrijstaande woningen

Boomgaard

Op het terrein staat een productieboomgaard met zo'n 1.500 perenbomen. Onderzoeken geven aan dat de laagstamperenbomen beperkt natuurlijke of cultuurhistorische waarde hebben. De bomen staan niet op de lijst 'bomen bijzondere waarde' en mogen in principe gekapt worden. Het behoud van de boomgaard is, met of zonder woningbouw, aan de eigenaar van het perceel.

Inspraak

Op 20 maart 2019 was een inloopavond. Alle vragen van bezoekers zijn, met de bijbehorende antwoorden, in een notitie opgenomen. Deze is aan de bezoekers verzonden.

Naar aanleiding van de vragen en opmerkingen is het woonprogramma op enkele punten gewijzigd. De aanpassingen zijn verwerkt in de verkaveling (zie ook de plankaart onder Downloads). Omwonenden hebben een petitie aangeboden aan wethouder Hilde de Groot met het verzoek om de boomgaard te behouden.   

Waterproblemen Wickenburghselaan

De bewoners aan de Wickenburghselaan hebben ons benaderd over mogelijke waterproblemen in hun tuin en schuren. Ingenieursbureau Movares heeft dit onderzocht en heeft voorgesteld een nieuw doorgaand achterpad met nieuwe grotere waterafvoerleiding. 18 november is e.e.a. met betrokken bewoners besproken. Het verslag is verspreid.

Op 5 maart jl. presenteerde Dura Vermeer het uitgewerkte plan voor het nieuwe achterpad en de nieuwe waterafvoerleidingen. Het verslag van deze bijeenkomst wordt verzonden naar de betrokken bewoners.

De planning

Nadat de voorbelasting ca 8 maanden heeft gelegen en de zetting van de bodem is gerealiseerd zal de bouw van de woningen rond de zomer 2023 starten. Eind 2024 zullen alle woning klaar zijn en is de woonomgeving ingericht.

De planning kan nog wijzigen.