Reconstructie Waalseweg

De gemeente is gestart met de plannen om de Waalseweg opnieuw in te richten. Het gaat om het gedeelte tussen de aansluiting met de Blasenburgseweg en de kom van Tull en ’t Waal (ter hoogte van Waalseweg 83).

Doel van de veranderingen is de weg veiliger te maken en de snelheid te remmen. De weg krijgt nieuw asfalt. Er komen fietsstroken van rood asfalt. De schoolzone gaat er anders uitzien en delen van de weg komen hoger te liggen (verkeersplateaus). De weg kan na de vernieuwing weer jaren mee.

Bewonersavond

Op 30 november 2022 is er een eerste bewonersavond geweest. Daarin is het schetsontwerp gepresenteerd. Op 22 februari 2023 is de tweede bewonersavond geweest. We kijken terug op een goede bijeenkomst. Op deze avond is het ontwerp gepresenteerd waarin de op- en aanmerkingen van de bewoners zijn verwerkt.

Ontwerp

In het ontwerp wat is gepresenteerd op de bewonersavond van 22 februari zijn nog enkele zaken aangepast naar aanleiding van opmerkingen die zijn gemaakt. Het definitieve ontwerp is daarmee afgerond. U kunt het vinden bij de downloads.

Uitvoering

De uitvoering van het project staat gepland voor juli en augustus. Deze planning is onder voorbehoud.