Houtens DNA

Wat is in Houten eigenlijk typisch Houtens? Met andere woorden: wat is het Houtens DNA? Voor het college van burgemeester en wethouders bestaat het Houtens DNA uit tien kernwaarden. Deze tien kernwaarden samen omvatten wat ‘van waarde’ is voor inwoners en professionals van de gemeente Houten.

Alle kernwaarden zijn voorzien van aanbevelingen over hoe je de kernwaarden bij concrete opgaven kan toepassen. Daarmee vormt het Houtens DNA het kompas waarmee we gezamenlijk de uitdagingen van de toekomst aangaan.

 • Met het Houtens DNA leggen we voor de komende jaren de basis voor ontwikkelingen, plannen, visie en beleid binnen het fysieke domein.
 • In het fysieke domein gaan we de gemeente Houten namelijk zowel ruimtelijk als sociaal verder ontwikkelen. Daarbij gaan we bouwen, maar ook verduurzamen. Tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat de voorzieningen passend zijn én blijven.
 • Kortom: met het Houtens DNA als basis zorgen we ervoor dat Houten een fijne en herkenbare gemeente blijft om te wonen, te werken en te recreëren.

Het Houtens DNA komt niet uit de lucht vallen. De kernwaarden en de aanbevelingen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek:.

 • Uiteraard zijn de inwoners geraadpleegd. Dit gebeurde via straatinterviews en met een online enquête. Zij werden om mee te doen via onder andere de gemeentepagina in ’t Groentje en andere (social) media. Leuk om te weten:  ruim 30.000 mensen hebben dit gezien en in totaal leverden zo’n 2.500 inwoners een actieve bijdrage.
 • Daarnaast vroeg de gemeente advies aan een groep van veertien experts uit Houten die beroepsmatig veel kennis van zaken over Houten hebben.
 • Ook maakte de gemeente voor het onderzoek gebruik van wat ze al wist: gegevens uit literatuur en (beleids)documenten die er al waren.
 • Uit alle verzamelde informatie zijn de elementen gefilterd die Houten tot Houten maken en die samen het Houtens DNA vormen.
 • De resultaten van alle onderzoeken zijn in januari 2023 gebundeld in het document ‘Tussenstand Houtens DNA’.  
Resultaten onderzoek Houtens DNA (pdf, 14 MB)

 • Het college van b&w heeft het Houtens DNA aangeboden aan de gemeenteraad.
 • Het is aan de gemeenteraad om het Houtens DNA (de kernwaarden en de aanbevelingen) vast te stellen.
 • Na vaststelling door de gemeenteraad kunnen we met het Houtens DNA aan de slag.

Downloads

Download hier het document Houtens DNA dat het college ter vaststelling aan de gemeenteraad heeft voorgelegd

het Houtens DNA (pdf, 1 MB)