Houtens DNA

Wat is in Houten eigenlijk typisch Houtens? Met andere woorden: wat is het Houtens DNA? Dat hebben we onderzocht.

We vroegen het aan inwoners op straat en via een online enquête. Ook vroegen we het aan een groep deskundigen die beroepsmatig veel kennis over Houten hebben. En we sloegen er de literatuur en andere documenten op na.

De uitkomst van het onderzoek is een set van tien kernwaarden. Alle kernwaarden zijn voorzien van aanbevelingen voor hoe je de kernwaarden bij concrete opgaven kan toepassen.

De gemeenteraad heeft het Houtens DNA op 1 juni 2023 formeel vastgesteld. We kunnen nu aan de slag, met het Houtens DNA als kompas bij de gezamenlijke uitdagingen van de toekomst.

  • Met het Houtens DNA leggen we voor de komende jaren de basis voor ontwikkelingen, plannen, visie en beleid binnen het fysieke domein.
  • In het fysieke domein gaan we de gemeente Houten namelijk zowel ruimtelijk als sociaal verder ontwikkelen. Daarbij gaan we bouwen, maar ook verduurzamen. Tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat de voorzieningen in de gemeente passend zijn én blijven.
  • Kortom: met het Houtens DNA als basis zorgen we ervoor dat Houten een fijne en herkenbare gemeente blijft om te wonen, te werken en te recreëren.

Het Houtens DNA komt niet uit de lucht vallen. De kernwaarden en de aanbevelingen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek.

  • We hebben inwoners geraadpleegd via straatinterviews en met een online enquête. De uitnodiging om mee te doen, hebben we verspreid via onder meer de gemeentepagina in ’t Groentje en andere (social) media. Leuk om te weten: ruim 30.000 mensen hebben dit gezien en in totaal leverden zo’n 2.500 inwoners een actieve bijdrage.
  • We hebben advies gevraagd aan een groep van veertien experts uit Houten die beroepsmatig veel kennis van zaken over Houten hebben.
  • We hebben er de beschikbare literatuur en (beleids)documenten op nageslagen.
  • Uit alle verzamelde informatie zijn de elementen gefilterd die Houten tot Houten maken en die samen het Houtens DNA vormen.
  • De resultaten van alle onderzoeken zijn in januari 2023 gebundeld in het document ‘Tussenstand Houtens DNA’.
Resultaten onderzoek Houtens DNA (pdf, 14 MB)

Downloads

Download hier het document Houtens DNA (inclusief wijzigingen naar aanleiding van de raadsvergadering van 1 juni 2023; met 10 kernwaarden en richtinggevende aanbevelingen).

het Houtens DNA (pdf, 1 MB)