Bijeenkomsten voor ondernemers, bewoners en omwonenden van De Molenzoom

Afgelopen weken zijn twee bijeenkomsten georganiseerd over de ontwikkeling van het gebied De Molenzoom. De eerste bijeenkomst was op 30 november en was voor ondernemers en eigenaren uit het gebied. De week daarop werd een tweede bijeenkomst georganiseerd. Die werd bezocht door ongeveer honderdtwintig omwonenden en bewoners van De Molenzoom en ook door geïnteresseerden in het gebied.

Informatiepanelen en maquette

De bijeenkomsten werden georganiseerd om ideeën, kansen en wensen op te halen. En natuurlijk om vragen te beantwoorden. Er stonden informatiepanelen met uitleg over de geschiedenis van het gebied en verschillende onderwerpen die belangrijk zijn bij de ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan de mobiliteit, de sfeer en de veiligheid. En wat is er dan mogelijk, wat kan er absoluut niet en waar moeten we bij de ontwikkeling sowieso rekening mee houden? Zoals bijvoorbeeld de aansluiting met andere gebieden in Houten, de historische elementen en de waterhuishouding van het gebied. Bij elk informatiepaneel stond een deskundige om vragen te beantwoorden. Zowel ondernemers en eigenaren als inwoners konden hun ideeën en wensen kwijt. Een grote maquette van het huidige gebied maakte het praten over wat er allemaal kan heel duidelijk.

Goede ideeën tijdens de bijeenkomsten

Zowel tijdens de bijeenkomsten met de bewoners als met de ondernemers en eigenaren ontstonden inspirerende gesprekken die de gemeente en het stedenbouwkundig bureau veel goede ideeën hebben gegeven. Binnenkort worden er ook nog gesprekken gevoerd met de vertegenwoordigers van belangengroepen en andere overheden. Tijdens de bijeenkomsten waren veel goede en enthousiaste gesprekken. Dat zorgt ervoor dat de gemeente en het stedenbouwkundige bureau veel te weten zijn gekomen. Binnenkort spreken zij ook nog anderen: vertegenwoordigers van belangengroepen en andere overheden.

Wat gebeurt er na deze bijeenkomsten?

Wanneer alle ideeën zijn opgehaald en verzameld – ook de reacties die zijn gegeven op houtenpraatmee.nl - gaan we door naar de tweede fase: het maken van een schets
die de kijk op De Molenzoom laat zien. Aan het einde van deze fase kunnen bewoners, ondernemers, eigenaren en belangengroepen weer meekijken. We verwachten deze
schets in maart 2024 te kunnen laten zien. De mogelijkheden van de schets kunt u dan ook zien op de maquette. Eind 2024 wordt het stedenbouwkundig programma
van eisen voorgelegd aan de gemeenteraad. Natuurlijk is er dan nog geen nieuwe Molenzoom. Wel ligt er dan een plan waar projectontwikkelaars mee aan de slag kunnen.

Heeft u de bijeenkomst gemist?

De maquette van de huidige situatie komt binnenkort op het gemeentehuis te staan. U kunt uw ideeën en wensen over De Molenzoom ook via een enquête doorgeven via www.houtenpraatmee.nl. Dit kan nog tot einde van deze maand. Heeft u vragen? Mail dan naar bouwenvoorhouten@houten.nl.