College heeft vertrouwen in de kracht van Houten

Volgende stap in plan ‘Houten Hub’

Na zorgvuldige afweging van alle inbreng en belangen wil het college van burgemeester en wethouders (B&W) een volgende stap zetten in het plan ‘Houten Hub’ in Houten-Oost. B&W hebben vertrouwen in de kracht van Houten om dit plan te laten slagen. Het plan biedt woningen voor Houtense woningzoekenden en een nieuwe plek voor drie maatschappelijke organisaties. Ook kan Houten hiermee deels invulling geven aan de opvang van asielzoekers (spreidingswet). Het college gaat in overleg met de gemeenteraad werken aan een voorstel voor het vervolg.

‘Houten Hub’ is een plan voor tijdelijke huisvesting van (voornamelijk) Houtense woningzoekenden, drie Houtense maatschappelijke organisaties (Voedselbank, KrachtFabriek en Doorgeefluik) en kansrijke asielzoekers. Op de huidige locaties van de maatschappelijke organisaties ontstaat hierdoor ruimte voor woningbouw.
Eerder was Essenkade 2 in beeld voor het plan. Maar dit bleek financieel niet haalbaar. Daarna startte het college met een uitgebreide zoektocht naar een alternatieve locatie. Uiteindelijk is het weiland in Houten-Oost (Binnenweg/Rietdijk) beoordeeld als meest geschikte locatie voor het gecombineerde plan.

Resultaat verkennende participatieronde

In oktober presenteerde het college het plan voor ‘Houten Hub’. Bewoners, organisaties, ondernemers en anderen konden hun wensen, zorgen, steun en ideeën delen. Dat kon via bijeenkomsten, online participatieplatform ‘Houten Praat Mee’ en gesprekken. En daar is volop gebruik van gemaakt.  Het college waardeert alle betrokkenheid en heeft zo een goed en waardevol beeld gekregen van wat belangrijk is voor de betrokkenen. De reacties zijn samengevat in een participatieverslag

Uit de verkennende participatieronde blijkt dat er zorgen zijn over veiligheid, de locatie, het verkeer en de besluitvorming. Ook zijn er inwoners en organisaties die willen bijdragen aan de opvang van asielzoekers en hun integratie in Houten.

Flexwoningen voor Houtense woningzoekenden

Veel inwoners gaven tijdens de participatieronde aan dat er meer woningen nodig zijn voor Houtense woningzoekenden. De gemeente is al druk bezig met het voorbereiden en versnellen van woningbouw op verschillende locaties in Houten. ‘Houten Hub’ biedt flexwoningen voor 150 Houtense woningzoekenden. Ook de Voedselbank, KrachtFabriek en Doorgeefluik zijn onderdeel van het plan. Als zij verhuizen komt hun huidige plek vrij om huizen te bouwen.

Ook is er behoefte aan duidelijkheid over wie er in ‘Houten Hub’ komen te wonen. De gemeente gaat hierover in gesprek met woningcorporatie Woonin en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het doel is om een evenwichtig samengestelde groep bewoners te huisvesten. Voor alle bewoners moet ‘Houten Hub’ een fijne plek zijn om te wonen.

Overweging van alternatieve locaties

In de reacties geven sommige inwoners aan dat de voorgestelde plek in Houten-Oost niet geschikt is voor 'Houten Hub’.  Zij hebben zorgen over veiligheid en verkeer. Het vinden van een geschikte locatie was moeilijk. Elke plek heeft voor- en nadelen. Veel andere locaties, genoemd door bewoners, vielen eerder al af omdat ze bestemd zijn voor permanente woningbouw, geen eigendom zijn van de gemeente of er zijn andere belemmeringen. Op dit moment beschouwt het college het weiland in Houten-Oost als de meest geschikte locatie voor ‘Houten Hub’.

Hoe gaat het verder?

De gemeenteraad heeft deze week een brief gekregen van het college. Daarin staat wat er tot nu toe is gebeurd, het participatieproces met conclusies en reflecties en het voorstel om een volgende stap te zetten in het plan 'Houten Hub’ in Houten-Oost.

Het college van B&W gaat nu in overleg met de gemeenteraad werken aan een voorstel voor het vervolg. Vast onderdeel van de besluitvorming is een informatieronde van de gemeenteraad via het zogenoemde Rondetafelgesprek (RTG). Inwoners/belanghebbenden kunnen tijdens een RTG inspreken. Het is nog niet bekend wanneer de gemeenteraad over het voorstel gaat praten. Dat maakt de gemeente nog bekend in Gemeentenieuws in Houtens Nieuws, op de website www.houten.nl en op houtenpraatmee.nl/houtenhub.