B&W presenteren Ouderenagenda 2023-2026 ‘Vitaal oud(er) worden in Houten’

Het college van burgemeester en wethouders presenteert de Ouderenagenda 2023-2026 ‘Vitaal oud(er) worden in Houten’. Met deze agenda wil Houten zich actief voorbereiden op de gevolgen van de toenemende vergrijzing van de bevolking. De agenda geeft inzicht in de belangrijkste kansen, uitdagingen en adviezen. Hiermee gaat het college aan de slag, samen met maatschappelijke partners, inwonersinitiatieven en inwoners.  

Vergrijzing en toekomstige uitdagingen

Houten staat voor een sterke en dubbele vergrijzing. Dat betekent dat naast het aantal ouderen in Houten ook de gemiddelde leeftijd stijgt. De verwachting is dat het aandeel 65-plussers groeit van 16% naar 27% in 2040. Het aandeel 80-plussers neemt toe van 3% in 2022 naar 8% in 2042.

Wethouder Rosa Molenaar (ouderenbeleid): “De gemeente Houten wil met de ouderenagenda de ouderen centraal stellen vanuit de visie dat zij respect en waardering verdienen. Zij hebben in de bloei van hun leven bijgedragen aan de maatschappij. We staan aan de vooravond van een dubbele vergrijzingsgolf die onze samenleving ingrijpend verandert. We hebben 500 extra woon-zorgplekken nodig. Daar zijn we mee gestart, in de vorm van gesprekken met zorgondernemers. Er zijn concrete plannen voor 70 van die plekken.”

Prettige en veilige omgeving voor alle leeftijden

Houten wil een gemeente zijn waar inwoners van alle leeftijden prettig en veilig kunnen samenleven en zich thuis voelen. Het college van B&W heeft met een brede blik gekeken naar de situatie van ouderen in Houten. Er gebeurt al veel voor hen. Maar de vraag is of dat voldoende is en past bij de toekomst. Zijn we goed voorbereid op de veranderingen die eraan komen?

De gemeente is hierover in gesprek gegaan met experts van maatschappelijke organisaties en inwonersinitiatieven. Samen gingen zij op zoek naar de uitdagingen en mogelijke antwoorden. Daarnaast zijn feiten en cijfers uit lokale en landelijke onderzoeken en beleid verzameld.

Verder bouwen op sterke sociale samenhang

Op dit moment zijn de ouderen in Houten gemiddeld genomen veerkrachtig en sociaal actief. Maar er zijn ook uitdagingen. Bijvoorbeeld: 

  • Dringende behoefte aan geschikte woningen voor een groeiend aantal ouderen (meer variatie in prijzen en woontypen en -vormen (met zorg).
  • Maatschappelijke invloed van dementie (van 570 inwoners met dit ziektebeeld in 2020, naar 1.400 in 2040).
  • Toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen, openbare ruimte en bushaltes.
  • Voorbereiding op pensioen (financieel, gezondheid, wonen, sociaal netwerk).
     

Het college van B&W wil verder bouwen op de sterke sociale samenhang in Houten. En een beroep blijven doen op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van inwoners. Het wil ondersteuning blijven bieden aan vrijwilligerswerk, mantelzorgers, inwonersinitiatieven, buurtontmoetingen en informele zorg. Samen met inwoners, vrijwilligers en professionele organisaties gaat het college aan de slag met de uitdagingen en de doelen uit de Ouderenagenda.

Meer weten?
De Ouderenagenda 2023-2026 ‘Vitaal oud(er) worden in Houten’ geeft inzicht in de belangrijkste kansen, uitdagingen en adviezen.

De Ouderenagenda kunt u hier lezen