Gecombineerde achternaam voor uw kind

Sinds 1 januari 2024 is de Wet invoering gecombineerde geslachtsnaam van kracht. Die maakt het mogelijk dat ouders hun kind – als dat op of na 1 januari 2024 wordt geboren – de achternamen van beide ouders geven.

Is uw oudste kind op (of na) 1 januari 2016 geboren, dan kunt u gebruikmaken van een overgangsregeling. Die maakt het tot 1 januari 2025 mogelijk om alsnog te kiezen voor een gecombineerde achternaam voor uw kind(eren). Hiervoor moeten beide ouders dan een afspraak maken op het gemeentehuis. Het is niet mogelijk om de achternaam te wijzigen in alleen de achternaam van de andere ouder.

Voor wie geldt de overgangsregeling?

  • Voor alle kinderen van dezelfde ouders.
  • Het oudste kind moet geboren zijn tussen 1 januari 2016 en 31 december 2023.
  • U bent getrouwd, geregistreerd partner of u heeft uw kinderen samen erkend.

Kosten

Per kind wordt een bedrag in rekening gebracht. Voor het oudste kind is dit €75,00. Voor ieder volgend kind van dezelfde ouders zijn de kosten €50,00.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de websites van gemeente Houten en die van de Rijksoverheid.

Ook kunt u contact opnemen met een medewerker van gemeente Houten, team Dienstverlening, via e-mail gemeentehuis@houten.nl of telefonisch op nummer 030 6392611.