Gemeente Houten aandeelhouder Stedin Groep

De aandeelhouders van Stedin Groep zijn op de algemene aandeelhoudersvergadering van 27 maart akkoord gegaan met de toetreding van gemeente Houten en 22 andere nieuwe aandeelhouders tot het netwerkbedrijf. Gezamenlijk versterken de aandeelhouders het eigen vermogen van Stedin met bijna 35 miljoen euro. Stedin heeft het extra vermogen nodig om te blijven investeren in de uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet.

De energietransitie vraagt veel van de netbeheerders. Door verduurzaming met zonne-energie, hoger piekgebruik en andere duurzaamheidsmaatregelen is het elektriciteitsnet op veel plekken overbelast. Door deze zogenoemde netcongestie kunnen nieuwe woonwijken of bedrijfsterreinen moeilijk of geen aansluiting op het net krijgen. Om dat op te lossen, moet het net worden verstevigd. Hiervoor zijn grote investeringen nodig. Alleen al in de provincie Utrecht gaat het om zo’n 8 miljard euro tot 2030.

Om het verzwaren van het elektriciteitsnet te kunnen financieren, heeft netbeheerder Stedin aan het Rijk, aan de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland en aan de gemeenten in deze drie provincies gevraagd om aandeelhouder van Stedin te worden. Het bedrijf voorziet in de genoemde provincies 2,3 miljoen huishoudens en bedrijven van elektriciteit.

Ook in de gemeente Houten is sprake van netcongestie. Zo zijn er zonnevelden en bedrijventerreinen die moeten wachten op een aansluiting. Het gemeentebestuur ziet het als een gezamenlijke opgave voor alle betrokken overheden in het verzorgingsgebied van Stedin om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de netcongestie.

Gemeente Houten is nu houder van een pakket aandelen Stedin ter waarde van 1 miljoen euro. Als aandeelhouder ontvangt de gemeente dividend. Deze jaarlijkse uitkering is naar verwachting hoger dan de kosten van de investering. De aanschaf van de aandelen zal daarom niet of zeer beperkt op de gemeentelijke begroting drukken.

Zie ook het bericht op de website van Stedin over de toetreding van de nieuwe aandeelhouders: https://www.stedingroep.nl/pers-en-media/persberichten/stedin-groep-verwelkomt-23-nieuwe-aandeelhouders