Gemeenteraad beslist over ja-sticker voor reclamedrukwerk

Op dinsdag 5 maart is er een rondetafelgesprek van de gemeenteraad over de nieuwe afvalstoffenverordening van de gemeente Houten. Hierin staat onder andere dat ongeadresseerde reclame alleen nog mag worden bezorgd op adressen met een ja-sticker op de brievenbus. Bewoners kiezen dan bewust om reclamefolders te ontvangen. Dat voorkomt papierverspilling. Op dit moment wordt een deel van de folders namelijk ongelezen weggegooid.

www.inmijnbus.nl

Hoewel sommige adverteerders bezorgd zijn dat zij minder mensen zullen bereiken, zijn er voor hen ook voordelen. Met gerichtere reclame-uitingen kunnen bedrijven hun boodschap beter overbrengen op degenen die echt geïnteresseerd zijn. Inwoners kunnen bijvoorbeeld via de site www.inmijnbus.nl aangeven welke folders zij willen ontvangen. Die krijgen zij dan toegestuurd.

Huis-aan-huisbladen vallen niet onder het verbod

Als de gemeenteraad (op 19 maart) instemt met de nieuwe afvalstoffenverordening, stuurt de gemeente alle inwoners een brief met uitleg en een ja-sticker. Zo kan iedereen bewust kiezen tussen wel of geen ongeadresseerde reclame in de bus. Huis-aan-huisbladen vallen niet onder het verbod. Die mogen onveranderd bezorgd worden, tenzij een bewoner duidelijk aangeeft – met een nee/nee-sticker ­– hier geen prijs op te stellen.

Milieubewuste samenleving

Met de invoering van de ja-sticker voor reclamedrukwerk zet gemeente Houten een stap in de richting van een meer milieubewuste samenleving, met aandacht voor afvalvermindering. Deze maatregel laat zien hoe kleine veranderingen op lokaal niveau impact kunnen hebben op het milieu en de kwaliteit van leven voor alle inwoners. Het rondetafelgesprek in de raadzaal op 5 maart om 20.00 uur en is vrij toegankelijk voor publiek. U kunt het gesprek ook online volgen. Voor meer informatie zie www.houten.nl/gemeenteraad.