Gids over het verduurzamen van monumenten beschikbaar

Wanneer u als monumenteigenaar op het punt staat om te verduurzamen, komen daar zowel spelregels als voordelen bij kijken. Het behouden van de monumentale waarde vraagt bij het inpassen van duurzaamheidsmaatregelen meestal om maatwerk.  Daarom is op 18 januari 2023 aan de Raad toegezegd dat deze spelregels begrijpelijk en helder zouden worden gemaakt. 

Gratis gids: monumentaal wonen verduurzaming

Op de gemeentelijke website is nu een link opgenomen naar een goed leesbare, toepasbare én gratis te downloaden gids over het verduurzamen van monumenten. De gids “Monumentaal wonen verduurzaming” is opgesteld door het Restauratiefonds en geeft particuliere en professionele eigenaren ondersteuning bij het verduurzamen van hun monument. De gids is te vinden op www.houten.nl/monumenten.