Help vogels door het broedseizoen

De lente komt eraan en daarmee het broedseizoen van vogels. Veel vogels zijn nu weer aan het broeden. Daardoor zijn zij extra kwetsbaar. Mensen maar ook katten of loslopende honden kunnen de broedende vogels verstoren. Hierdoor overleven minder kuikens.

Vooral weidevogels hebben het moeilijk. Al jaren nemen ze in aantal af. Dat komt vooral omdat er steeds minder geschikt leefgebied voor weidevogels is: vochtige weilanden waarin het zoemt van de insecten en met genoeg plekken om te schuilen voor vijanden zoals de vos en bruine kiekendief. Maar wat veel mensen zich misschien niet realiseren is dat ook de huiskat graag een weidevogelkuiken lust. En dat terwijl weidevogels (extra) sterfte door katten er niet bij kunnen hebben.  

Hoe kunt u helpen?

U kunt de (weide)vogels helpen door in de periode tussen 15 april en 15 juni uw kat ’s nachts binnen te houden. Dat geldt zeker als u in de buurt van weidevogelgebieden woont zoals bij de Kroon (Waalseweg ten westen van de Kern ’t Waal), langs het Overeind en langs de Provinciale weg in Schalkwijk.Maar ook als u jonge vogels in uw tuin of in de buurt ziet, helpt u de vogels door uw kat ’s nachts binnen te houden totdat de vogels kunnen fladderen. Let u ook goed op met snoei- en maaiwerkzaamheden in uw tuin?

Honden aanlijnen

Daarnaast zou het fijn zijn als u uw hond aanlijnt op locaties waar mogelijk broedende of jonge vogels zitten, zoals in de buurt van struiken en langs slootkanten. In Bos Nieuw Wulven geldt een aanlijnplicht tussen 15 maart en 15 juni. Ook de gemeente let goed op of er vogels zitten te broeden in gemeentegroen. Om die reden worden sommige hagen bewust tijdelijk niet gesnoeid.

Kijkje nemen?

Wilt u eens een kijkje nemen in het nest van broedende vogels? De Vogelbescherming heeft tientallen (verborgen) webcams geplaatst bij nesten van verschillende vogels. De beelden hiervan worden live uitgezonden, zodat u een uniek inkijkje in het (liefdes)leven van diverse broedvogels in Nederland kunt krijgen. De link is www.vogelbescherming.nl/beleefdelente.