Hoe moet De Molenzoom eruit gaan zien?

Woensdag 6 december 2023 lieten ruim 120 inwoners tijdens inloopbijeenkomsten weten wat hun wensen en zorgen waren voor de ontwikkeling van De Molenzoom. En voor wie er die dag niet bij kon zijn, stond er van december 2023 tot maart 2024 ook een online enquête op het platform www.houtenpraatmee.nl. De vragen gingen over wonen, voorzieningen en groen. 78 inwoners hebben de enquête ingevuld. Hier leest u een samenvatting van de meest gemaakte opmerkingen van beide participatiemogelijkheden.Wonen voor iedereen

·       Zorg voor een mix van woningen voor jongeren, ouderen en gezinnen

·       We willen kleiner wonen, maar wel een extra kamer (voor werken, logés, gezinsuitbreiding)

·       Woonvormen zijn gericht op samen leven, we helpen elkaar bij het doen van de boodschappen als dat nodig is. Denk aan Knarrenhoven.

·       Verschillende hoogtes maakt een gebied in uitstraling speels.

·       Appartementen passen het best in De Molenzoom.

 

Kwaliteit telt mee

·      Er is oog voor een goede woonkwaliteit, door gebruik van duurzame materialen. Dit is terug te zien in de uitstraling voor een nieuwe woon- en werkomgeving.

·       Een speels beeld in vormgeving van gebouwen past op De Molenzoom.

·       De dynamiek van wonen en werken moet blijven bestaan.

·       Er is aandacht voor maatschappelijke voorzieningen in de buurt, zoals het medisch centrum.

 

Levendig en vriendelijk

·       De Molenzoom moet in de toekomst levendig en vriendelijk zijn.

·       Met aandacht voor maatschappelijke voorzieningen en groene collectieve ruimten.

·       We wensen een leefgemeenschap voor jong en oud.

·       Verschillende functies kunnen bij elkaar in één gebouw, zo houden we de buurt levendig.

 

Meer groen

·       De Molen is al groen, maar kan nog groener.

·       Graag voldoende aandacht voor hittestress, biodiversiteit, diversiteit in beplanting.

·       Meer ruimte voor openbare groene plekken voor recreatie en speelgelegenheden.

 

Veilig voor fiets en auto

·       De Molen moet een veilige laan zijn om te fietsen

·       Graag soepele fietsaansluitingen

·       De auto kan wel wat langzamer rijden, bijvoorbeeld 30 km per uur.

·       Uiteraard willen we geen parkeeroverlast.

En zo gaan we verder

Naast inwoners hebben inmiddels ook zestig grond- en pandeigenaren en ondernemers in het gebied hun wensen gedeeld met de gemeente. Eind februari worden tot slot de ideeën, zorgen en wensen van de relevante belangengroepen verzameld. Alle verzamelde informatie wordt vervolgens getoetst aan de mogelijkheden van het gebied en dit wordt vertaald in een schets. Deze schets wordt eerst door het college en de raad beoordeeld. Daarna kan iedereen de schets bekijken en ons laten weten of er nog iets is vergeten. Vervolgens wordt de schets definitief gemaakt en met de schets van De Koppeling en het centrum samengevoegd tot een gebiedsvisie.