Huurcontract tijdelijk Huis van Houten getekend

Jongerius Invest en gemeente Houten tekenden deze week het contract voor de huur van het pand aan De Molen 48. Het gebouw biedt de komende jaren onderdak aan het Huis van Houten. Daarin zijn onder meer gevestigd bibliotheek Lek & IJssel, de GGD en welzijnsstichting van Houten&co.

Op dit moment is het Huis van Houten gevestigd aan Het Onderdoor. De verwachting is dat de verhuizing naar De Molen voor de zomer plaatsvindt. Na de verhuizing wordt het gebouw aan Het Onderdoor gesloopt. Deze locatie is onderdeel van de planvorming voor het nieuwe Huis van Houten. Over de sloop en de nieuwbouw zijn op dit moment nog geen nadere gegevens bekend.

Het contract voor het pand aan De Molen 48 is getekend voor maximaal tien jaar. Binnen die periode moet er een nieuw Huis van Houten worden opgeleverd.

De locatie De Molen 48 en omgeving Molenzoom worden herontwikkeld. De planvorming daarvoor zal de komende jaren zijn beslag krijgen. Op dit moment wordt de stedenbouwkundige visie voor dit gebied opgesteld.

Wethouder Sander Bos (vastgoed): ‘Ik ben blij dat de organisaties in het Huis van Houten nu kunnen uitkijken naar betere huisvesting en er op termijn ruimte komt voor verdere herontwikkeling van het centrum.’