Pas op de plaats voor tijdelijke huisvesting woningzoekenden, asielzoekers en maatschappelijke organisaties

Het college van burgemeester en wethouders neemt het raadsvoorstel terug over de tijdelijke huisvesting van 150 woningzoekenden, 175 asielzoekers en 3 maatschappelijke organisaties in Houten-Oost. Dit besluit nam het college gisteravond na bespreking van het voorstel in de Rondetafelgesprekken van 28 en 30 november. 

Er zijn de laatste tijd veel gesprekken geweest met inwoners en organisaties over dit plan. Zo zijn er inloopbijeenkomsten georganiseerd voor direct omwonenden, ondernemers en organisaties op de Kruisboog en voor andere belangstellenden. Daarnaast hebben ruim 20 mensen ingesproken tijdens het rondetafelgesprek van 28 november.  

Vooral de opvang van asielzoekers riep zorgen en vragen op. Het college maakt nu pas op de plaats met het plan. Het voorstel dat op 12 december met de gemeenteraad zou worden besproken, is van de agenda gehaald. Burgemeester en wethouders blijven zich inzetten voor de grote maatschappelijke opgave van tijdelijke huisvesting voor woningzoekenden, asielopvang en de drie maatschappelijke organisaties. Wethouder Bos komt binnenkort met een brief aan de raad over het vervolg. Daarin zal het college ook aangeven hoe het omgaat met de zorgen en steun voor het plan. Verder gaat het college verkennen binnen welke kaders er draagvlak is voor de opgave van deze tijdelijke huisvesting.