Polders is pilotwijk op weg naar aardgasvrij

Op 9 november stemde de gemeenteraad in met het voorstel om wijk de Polders aan te wijzen als pilotwijk op weg naar een aardgasvrije gemeente. Net als de rest van Nederland, wordt ook gemeente Houten aardgasvrij. We stappen over op andere manieren om huizen en gebouwen te verwarmen en om te koken. Houten wil in 2040 aardgasvrij en energieneutraal zijn. Om dat in de hele gemeente in 2040 klaar te hebben, moeten we nu beginnen. De gemeente start in de Polders en gaat samen met de wijkbewoners een plan van aanpak maken: het Polderplan.

Opstellen Polderplan

In het Polderplan komt te staan hoe de inwoners van het aardgas af willen gaan. De gemeente en inwoners gaan samen onderzoeken welke warmtebron het beste past bij de huizen en ieders inkomen. Dit kan verschillen per straat en huis. Voor het opstellen van het plan staat twee jaar. Alle betrokkenen in de wijk - Stedin, obs de Plantage, inwoners en Woonin – doen hieraan mee.

Ondersteuning en begeleiding van de gemeente

Zowel bij het opstellen van het Polderplan als de uitvoering daarna ondersteunt en begeleidt de gemeente de inwoners. Voor inwoners is het vrijwillig om mee te doen met het Polderplan en de uitvoering (8 jaar) daarna. Inwoners die niet aanhaken hebben tot 2040 de tijd om hun woning aardgasvrij te maken, zonder ondersteuning en begeleiding van de gemeente.

Meer informatie

Het maken van het Polderplan start begin 2024. De wijkbewoners worden dan geïnformeerd via een brief. In de tussenliggende tijd bereidt de gemeente de verschillende stappen voor. Kijk voor meer informatie en de meest gestelde vragen op www.houten.nl/aardgasvrijpolders. Voor algemene informatie over Houten aardgasvrij kunt u terecht op www.houten.nl/aardgasvrij. Meepraten kan via www.houtenpraatmee.nl/aardgasvrijpolders