Ronde van Houten: we maken samen met de samenleving een toekomstbestendige begroting

Om de meerjarenbegroting van gemeente Houten sluitend te krijgen, moeten we belangrijke keuzes maken. De begroting voor 2024 is onlangs vastgesteld. Hierin zijn bezuinigingen verwerkt met relatief beperkt effect voor inwoners en organisaties.

Hoe groot de opgave voor de jaren daarna wordt, is onduidelijk. Dat komt onder andere door de onzekerheid over de ontwikkeling van de algemene uitkering. Dat is het bedrag dat de gemeente van het Rijk ontvangt. Ondanks eventuele compensatie vanuit Den Haag verwachten we dat bezuinigingen nodig zijn met een bandbreedte tussen 5 en 10 miljoen euro.

Samen keuzes maken

Belangrijke keuzes zijn nodig. Keuzes met effect op de maatschappij. Keuzes die onze inwoners, ondernemers en organisaties raken. We vinden het daarom belangrijk deze keuzes samen met hen te maken. Waar moet de gemeente zeker niet op bezuinigen en waar kan iets minder geld besteed worden? Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen het laten weten tijdens de Ronde van Houten.

Tijdens de Ronde van Houten verkennen we vanaf januari met de samenleving de thema’s en werken we de hieraan gekoppelde maatregelen uit. De maatregelen krijgen een plek in de perspectiefnota 2025 en daarna in de begroting 2025.

Voor de Ronde van Houten maken we gebruik van een combinatie van online en offline middelen. Denk aan straatinterviews, bijeenkomsten en online vragenlijsten. Zo bereiken we een grote en diverse groep inwoners en andere belanghebbenden. Van elk participatie-moment maken we een verslag dat we plaatsen op HoutenPraatMee.

Met de Ronde van Houten gebruiken we de kracht van de samenleving bij het maken van een begroting die toekomstbestendig is, met een zo maximaal mogelijk draagvlak.

In gesprek

Vanaf januari 2024 organiseren we verschillende momenten om de toekomstige begroting met inwoners, ondernemers en organisaties te bespreken. Meer informatie volgt zo snel mogelijk.