Samen inzetten op meer sociale huurwoningen in Houten, verduurzamen en verbeteren leefbaarheid

Op 20 december ondertekenden gemeente Houten, Huurdersbelangenvereniging Krommerijn en Woonin de nieuwe prestatieafspraken voor 2024 tot en met 2027. Samen zetten zij zich de komende vier jaar in voor de bouw van meer sociale huurwoningen en de leefbaarheid. Wethouder Rosa Molenaar: “Ik ben optimistisch over de flinke aanscherping van de afspraken met Woonin. Want Houten heeft 1.550 sociale huurwoningen hard nodig.”

Gemiddeld 99 sociale huurwoningen per jaar en beperken verkoop

Vanaf 2025 groeit het aantal sociale huurwoningen in Houten tot 2040 met gemiddeld 99 woningen per jaar. Dit aantal is aanzienlijk hoger dan vorig jaar. Matthijs Aalders, manager Wonen Houten van Woonin: “Fijn dat de gemeente zich inspant voor de beschikbaarheid van voldoende bouwlocaties.”

We zorgen voor voldoende aanbod van sociale huurwoningen door de verkoop ervan te stoppen in de kleine kernen van Schalkwijk, Tull en ’t Waal en ’t Goy. In Houten Zuid verkopen we in mondjesmaat. In Houten Noord gaat de verkoop wel door.

Van het gas af en energiearmoede

Gemeente Houten bepaalt met de Transitievisie Warmte in welke wijken en in welk tempo wijken van het gas af gaan. Woonin draagt hier haar steentje aan bij. Ook is er oog voor de energiearmoede en zetten we in 2024 onder andere in op de Fixbrigade. Zij voeren maatregelen uit zoals kierdichting of cv-optimalisatie in woningen met een energielabel van D of lager. “Fijn dat er, naast de geplande onderhoudsprojecten iets aangeboden wordt voor huurders in een woning met een laag energielabel”, zegt Monique van der Hoek van Huurdersbelangenvereniging Krommerijn. Deze vereniging verandert per 1 januari 2024 van naam in Wooninspraak Krommerijn.

Woonzorgvisie, doorstroming en leefbaarheid

De Woonzorgvisie komt in 2024 tot stand en is een aanvulling op de Woonvisie van de gemeente Houten. Hierin vermelden we hoe we in de gemeente omgaan met het huisvesten van verschillende aandachtsgroepen. Woonin is hiervoor een belangrijke samenwerkingspartner. Samen houden we aandacht voor doorstroming met behulp van bijvoorbeeld wooncoaches. Hoe helpen we senioren die kleiner willen wonen, maar niet weten hoe en waar naartoe? In de krappe woningmarkt kunnen de achtergelaten grote eengezinswoningen van seniorenweer bewoond worden door een gezin.

Op het gebied van leefbare buurten maakten we veel afspraken, bijvoorbeeld over de Lief- en Leedstraten. In een Lief- en Leedstraat besteden bewoners extra aandacht aan een buur als dat nodig is. Daarvoor is een Lief- en Leedpotje beschikbaar.  

Eind 2024 evalueren we de uitvoering van deze prestatieafspraken. De uitkomsten daarvan nemen we mee in de nieuwe prestatieafspraken vanaf 2025.