Samenwerking voor een veilige schoolomgeving in Houten

Op 8 november 2023 is het convenant ‘Veilig rond en in school’ ondertekend. Dat gebeurde door vertegenwoordigers van de Houtense scholen, politie, Stichting Halt, het Openbaar Ministerie en gemeente Houten. In de overeenkomst staan afspraken om problemen zoals overlast, vernieling en criminaliteit in en rond school te voorkomen en aan te pakken. 

Samenwerking

Alle partijen willen problemen snel opsporen en voorkomen. Ze willen samenwerken om de scholen veilig te houden. In het convenant staat hoe ze dit gaan doen. Er staan regels in voor als er problemen zijn en er staat in wie welke rol heeft. Er zullen ook gezamenlijke acties zijn zoals het controleren van kluisjes in school. Met de ondertekening van dit convenant benadrukken de partijen dat ze het belangrijk vinden dat scholen in Houten veilig zijn voor iedereen.