Statement gemeenteraad inzake bedreiging burgemeester

Statement van de gezamenlijke fracties in de Houtense gemeenteraad.

"Naar aanleiding van de bedreiging aan het adres van burgemeester Isabella spreken de gemeenteraadsfracties in Houten hun afkeuring uit over elke mogelijke bedreiging die is of wordt geuit tegen wie dan ook, zeker ook tegen politieke ambtsdragers. Verschillen van mening kunnen en mogen altijd bestaan, maar het debat dient altijd gevoerd te worden met wederzijds respect en met eerbiediging voor elkaars persoonlijke levenssfeer.

De gemeenteraad is zich er terdege van bewust dat de besluitvorming over de Houten Hub zowel voor- als tegenstanders bezighoudt. De gemeenteraad en het college streven naar zorgvuldige besluitvorming over de Houten Hub. Het staat alle inwoners van Houten vrij om hun mening onder de aandacht te brengen. Het college van B&W doet voorstellen aan de gemeenteraad en de gemeenteraad besluit, ook over de Houten Hub. Het is de gemeenteraad die de eindverantwoordelijkheid heeft als hoogste orgaan in de gemeente. De fractievoorzitters vinden het belangrijk om deze helderheid in het proces te benadrukken."