StiefSchouder biedt ondersteuning aan (stief)ouders met samengestelde gezinnen

Houten is een belangrijk initiatief rijker: StiefSchouder. Deze groep ervaren (stief)ouders staat klaar om andere (stief)ouders met samengestelde gezinnen te ondersteunen. Met als doel een prettige thuisomgeving te creëren voor (stief)ouders, hun (stief)kinderen. StiefSchouder is een initiatief van Stichting Stiefacademie Nederland (gevestigd in Houten) in samenwerking met de Lekstroomgemeenten Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Lopik en Vijfheerenlanden.

Wat is een samengesteld gezin?

Een samengesteld gezin of stiefgezin is een (al dan niet samenwonend) huishouden, waarin een ouder ‐ na een scheiding of  het overlijden van de partner ‐ samenkomt met een nieuwe partner, en eventueel diens kinderen. Het leven in zo’n setting kan een uitdaging zijn. Niet voor niets valt twee op de drie samengestelde gezinnen binnen enkele jaren weer uit elkaar. Want, waar de buitenwereld gewoon een ‘gezellig nieuw gezin’ ziet, blijkt dat voor de betrokkenen in het gezin vaak heel anders te voelen. Dan is het fijn om situaties te kunnen bespreken met iemand die weet hoe het is om te leven in een samengesteld gezin, met alle leuke dingen én de uitdagingen. StiefSchouder koppelt daarom een ervaren (stief)ouder van een samengesteld gezin aan een andere (stief)ouder. De StiefSchouders zijn allemaal vrijwilligers en wonen in de regio Lekstroom, zodat een ‘match’ tussen (stief)ouders letterlijk en figuurlijk nooit ver weg is.

Start in Lekstroom

De regio Lekstroom, waar Houten onderdeel van is, heeft de primeur in Nederland met StiefSchouder. De vijf gemeenten subsidiëren het initiatief om ondersteuning  aan samengestelde gezinnen goed toegankelijk te maken. Daarnaast bieden zij de cursus ‘Meer balans in je samengesteld gezin’ aan voor inwoners. In Houten is deze al drie keer succesvol georganiseerd. Deelname aan beide initiatieven is voor inwoners van Houten gratis.

Aanmelden deelnemers en vrijwilligers

Zoekt u een StiefSchouder? Dan kunt u zich aanmelden via www.stiefschouder.nl. Ook ervaren (stief)ouders met samengestelde gezinnen die zich voor anderen willen inzetten als StiefSchouder zijn van harte welkom. Ook zij kunnen zich aanmelden via de website.