Twee nieuwe leden voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Op dinsdag 26 maart heeft het College ingestemd met het aanstellen van twee nieuwe leden voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.  

Deze commissie geeft advies aan het college van burgemeester en wethouders over vergunningsaanvragen voor monumenten, archeologie en cultuurhistorie binnen een omgevingsplan en het algemene cultuurhistorisch erfgoed en -beleid.

De reden voor deze aanstelling is de wens om de commissie uit te breiden met ervaring op het gebied van bouwhistorie en historisch landschap. Omdat de huidige voorzitter Jan van Schaik is afgetreden, neemt de huidige vicevoorzitter, Jan Smits, de rol van voorzitter per april over.  De twee nieuwe commissieleden zijn Ceciel Huitema en Rianne de Beer uit Houten.