Was- en strijkservice Houten vanaf april 2024 van start

Gemeente Houten krijgt een was- en strijkservice (WaST). Het college van burgemeester en wethouders nam afgelopen week dit besluit. Met deze nieuwe regeling kunnen thuiszorgmedewerkers aan meer inwoners huishoudelijke ondersteuning bieden. Daarnaast kan een aantal inwoners met een uitkering weer aan het werk bij WaST. Wethouder Rosa Molenaar: “Deze nieuwe service biedt Houten veel kansen. We verkorten de wachtlijsten huishoudelijke ondersteuning én voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt is dit een opstap naar betaald werk.”

Minder druk op thuiszorgmedewerkers

Steeds meer inwoners maken gebruik van huishoudelijke hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een deel van deze inwoners maakt ook gebruik van wasverzorging. Helaas ontstaat er door personeelstekort een wachtlijst voor huishoudelijke hulp. Hierdoor kunnen niet alle inwoners op dit moment direct geholpen worden. Met de nieuwe was- en strijkservice kunnen thuiszorgmedewerkers de tijd die ze nu besteden aan wasverzorging inzetten voor andere inwoners die ook hulp nodig hebben. De gemeente wil zo de wachtlijst voor huishoudelijke ondersteuning verkorten. Daarnaast is het invoeren van deze service voor de gemeente ook een manier om kosten te besparen.

Participatiewet

Vanuit de Participatiewet komen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt te werken bij de was-en strijkservice. Voor deze groep inwoners ontstaan er meerdere betaalde arbeidsplaatsen. Het gaat hier om doorstroomplekken. Het is de bedoeling dat de werknemers na hun werk bij WaST ergens anders een baan vinden. De plekken bij WaST kunnen dan weer worden ingevuld door andere mensen met een uitkering.

Eigen bijdrage

Op 12 december a.s. bespreekt de gemeenteraad aanpassingen in de Wmo-verordening, waar de was- en strijkservice onderdeel van is. Dan beslist de raad ook of inwoners een eigen bijdrage gaan betalen voor deze service. Het college vindt dat de eigen bijdrage in elk geval niet hoger moet zijn dan de kosten om thuis te wassen en strijken en dat voor mensen met een U-pas een lagere eigen bijdrage moet gelden.

Alle inwoners met een Wmo-indicatie wasverzorging krijgen persoonlijk bericht met een brief. Ondertussen is de gemeente in gesprek met een ondernemer die WaST vanaf 1 april 2024 gaat uitvoeren. Vanaf januari is er meer bekend over de uitvoering en locatie van deze nieuwe service.

WaST is een idee van HOI Services B.V. Dit sociaal-maatschappelijke bedrijf heeft de was- en strijkservice al in meerdere gemeenten opgezet. Het gaat om een proef van twee jaar die start op 1 april 2024. In het tweede jaar vindt er een beoordeling plaats.