Wat gebeurt er met uw gegevens uit de Basisregistratie Personen?

Wie in de gemeente Houten woont, staat met al zijn persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP), zoals de Nederlandse bevolkingsadministratie officieel heet. Adres, nationaliteit, wel of niet getrouwd, wel of geen kinderen: het staat er allemaal in.

Belangrijke wijzigingen in uw BRP-gegevens geeft gemeente Houten automatisch door aan overheids- en maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen. Die hebben uw gegevens nodig om hun wettelijke taken te kunnen uitvoeren. Deze instellingen baseren hun beslissingen vaak direct op informatie uit de basisadministratie. Welke informatie de gemeente deelt bepaalt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Geheimhouding

Omdat deze gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden verplicht is voorgeschreven, kunt u dit niet voorkomen. Het komt soms ook voor dat anderen vragen om uw gegevens aan hen te geven. Voor deze verstrekkingen kunt u om geheimhouding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan om verstrekkingen aan zogenoemde verplichte derden (zoals een curator of advocaat die u een dagvaarding wil sturen), de stichting interkerkelijke ledenadministratie (die de ledenadministratie bijhoudt voor in beginsel alle kerkgenootschappen in Nederland) of zogenoemde vrije derden (niet commerciĆ«le instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren).

Houten.nl/persoonsgegevens

Het verzoek om uw BRP-gegevens niet aan deze instellingen te geven, dient u schriftelijk bij de gemeente in. Het benodigde formulier downloadt u hier. Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt ontvangt u een bevestiging. Aan commerciƫle instellingen en bedrijven geeft de gemeente per definitie geen inlichtingen.