Bewijs van in leven zijn of Attestatie de Vita

Een bewijs van in leven zijn en een attestatie de vita zijn het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven is. U kunt dit nodig hebben voor pensioenfondsen, verzekeraars of andere uitkerende instanties.

Er zijn twee soorten documenten:

  • Bewijs van in leven zijn: Dit is alleen voor gebruik in Nederland.
  • Attestatie de vita: Deze is voor gebruik in het buitenland.

Bewijs van in Leven zijn

Staat u ingeschreven bij de gemeente Houten, dan kunt u het bewijs digitaal aanvragen of afhalen bij het gemeentehuis aan de balie. Let op! Heeft u dit document nodig voor uw pensioenfonds dan moet je u hiervoor een afspraak maken.

Inloggen met DigiD Direct online regelen Afspraak maken

Attestatie de Vita

Staat u ingeschreven bij de gemeente Houten, dan kunt u het de Attestatie de Vita alleen afhalen bij het gemeentehuis aan de balie. U moet hiervoor een afspraak maken

Afspraak maken

Kosten

Product Kosten
Bewijs van in leven zijn € 11,95
Attestatie de vita € 15,70