Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

  • Het bewijs van in leven zijn is een gewaarmerkt afschrift uit de Basisregistratie Personen (BRP). Dit afschrift kunt u alleen in Nederland gebruiken. U kunt dit afschrift persoonlijk bij uw gemeente en digitaal opvragen.
  • Wanneer u het bewijs van in leven zijn digitaal aanvraagt ontvangt u het binnen 5 werkdagen per post. Een aanvraag aan de balie krijgt u direct mee.
  • De attestatie de vita kunt u gebruiken in het buitenland. Deze wordt ondertekend door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het afschrift is opgemaakt in meerdere talen. Een attestatie de vita kunt u alleen persoonlijk aan de balie met een geldig identiteitsbewijs aanvragen.
  • Heeft u het bewijs van in leven zijn of de attestatie de vita nodig voor uw pensioenfonds? Dan moet u dit aantonen aan de balie, bijvoorbeeld met een brief van het pensioenfonds. U kunt het daarom voor uw pensioen niet online aanvragen. De aanvraag van het uittreksel voor uw pensioen is gratis.

Bewijs van in leven zijn

Inloggen met DigiD Direct online regelen Afspraak maken aan de balie

Attestatie de vita

Afspraak maken aan de balie

Wat neemt u mee bij de afspraak aan de balie

  • Geldig legitimatiebewijs

Kosten

Product Kosten
Bewijs van in leven zijn € 12,65
Attestatie de vita € 16,60
Attestatie de vita met meertalig modelformulier € 33,20