Uittreksels BRP en burgerlijke stand aanvragen

U kunt uittreksels online aanvragen. Er zijn 2 soorten uittreksels:

  • BRP (met persoonlijke gegevens)
  • Burgerlijke stand (over een gebeurtenis in uw leven).

Uittreksel BRP

In een uittreksel BRP (Basisregistratie Personen) staan persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en woonplaats. U vraagt dit uittreksel  aan bij de gemeente waar u woont.

Binnen drie werkdagen krijgt u het uittreksel thuis met de post.

Inloggen met DigiD Uittreksel BRP kind aanvragen Inloggen met DigiD Uittreksel BRP aanvragen

Afspraak maken

U kunt ook een afspraak maken voor een uittreksel BRP.

Afspraak maken

Woont u in het buitenland? Dan maakt de Europa brede uitwisseling van nationale inlogcodes (eIDAS) het mogelijk dat u ook de inlogcode van uw woonland kunt gebruiken. Gebruik het formulier aanvraag uittreksel BRP eIDAS.

Uittreksel BRP met eIDAS aanvragen

Uittreksel Burgerlijke Stand

Er zijn 4 verschillende uittreksels (afschrift) burgerlijke stand die gaan over een gebeurtenis in uw leven:

  • geboorte
  • overlijden
  • huwelijk of partnerschap
  • echtscheiding.
Inloggen met DigiD Uittreksel Burgerlijke Stand aanvragen

U vraagt dit uittreksel aan bij de gemeente Houten, als de gebeurtenis in Houten plaatsvond. Bent u in een andere gemeente geboren, getrouwd of gescheiden, vraag dan de akte aan bij de gemeente waar het plaats vond.

Ouders of kinderen kunnen alleen aan de balie een overlijdensakte aanvragen voor een overledene.

Kosten Uittreksel

Soort product Kosten
Uittreksel BRP € 11,40
Uittreksel Burgerlijke stand € 14,30
Afschrift BRP (GBA) € 11,40