Ervaringwijzer

Wat is Ervaringwijzer?

Ervaringwijzer is een digitale tool waarmee vragenlijsten verstuurd kunnen worden. Dit kan op verschillende manieren: met een link via e-mail; met een link via sms; via een generieke link, een QR code, via een app op de mobiele telefoon of het invullen van vragen op een apparaat (tablet of telefoon). De zorgprofessional verstuurd via Ervaringwijzer een vragenlijst naar de client die deze anoniem kan invullen. Deze tool wordt ingezet om clienttevredenheid bij de aanbieders van zorg rondom Wmo en jeugdhulp te meten.

Instructiedocument Ervaringwijzer (pdf, 402 KB)

Wat gebeurt er met de resultaten?

Voor zowel zorgaanbieders als RBL en gemeenten kunnen de resultaten input geven voor het gesprek en zo nodig aanleiding zijn tot verbeteracties. De resultaten kunnen desgewenst gefilterd worden op bijvoorbeeld tijdsperiode, gemeente of zorgaanbieder. Daarnaast kan elke gemeente, op termijn (bij voldoende respons), de resultaten gebruiken om aan de wettelijke verplichting voldoen tot het uitvoeren van cliëntervaringsonderzoeken door jaarlijks de resultaten uit het dashboard te halen (voor Wmo en voor jeugd) en deze te gebruiken voor rapportage aan het ministerie van VWS. Dit is altijd geanonimiseerd, zoals op cliëntniveau als aanbieder niveau zijn de resultaten niet te herleiden.

Voor verdere vragen rond contractuele verplichting en implementatie kunt contact opnemen via ervaringwijzer@houten.nl.

Voor praktische en technische vragen rond de werking met Ervaringwijzer kunt u contact opnemen met de Ervaringwijzer Helpdesk.