De Sleutelplaats

De Sleutelplaats is een pilotproject van de regio Lekstroom met een looptijd van juli 2021 tot en met december 2024. Daarna worden de werkzame elementen structureel geborgd en verder ontwikkeld.

De Sleutelplaats is bedoeld voor jongeren van 16 tot en met 26 jaar, die aan de start van hun wooncarrière staan en hierin de nodige ondersteuning kunnen gebruiken.

Voor jullie als betrokken professional betekent dit dat je:

 • de Sleutelplaats kunt benaderen om mee te denken wanneer er een passende duurzame woonplek nodig is. Die via reguliere routes niet mogelijk lijkt en/of als er maatwerk nodig is;
 • de Sleutelplaats kunt vragen ondersteuning te bieden aan jongeren die eerste stappen richting zelfstandig wonen willen maken;
 • de Sleutelplaats kunt informeren over knelpunten die het vinden en volhouden van duurzame woonplekken voor jongeren in de weg staan.

Doelgroep van de Sleutelplaats

Jongeren van 16 tot en met 26 jaar, die

 • door- en uitstromen uit jeugdhulp met verblijf 
 • niet uit verblijf komen maar waarbij sprake is van een hoog uitvalrisico nl.:
  • Jongeren die opeenvolgend met veel verschillende (zorg)organisaties te maken hebben
  • Jongeren op grensgebied Wet op jeugdhulp; Wmo; WLZ
  • Jongeren van 18-/ 18+ die naast (lichte) begeleiding toch extra zorg nodig hebben
  • Jongeren met gecombineerde problematiek (zoals LVB + GGZ)
  • Dak- en thuisloze jongeren.

Contra-indicaties

Sinds eind 2023 hanteren we een aantal contra-indicaties, omdat we merkten dat voor sommige vragen de Sleutelplaats niet kan bieden wat er nodig is. Wel kunnen we in die gevallen meedenken over andere mogelijkheden.

 • Wanneer er sprake is van een urgente vraag (er moet binnen 2 maanden een woonoplossing zijn)
 • Bij huishoudens van meer dan 1 persoon (stellen, gezinnen) of waar minderjarige kinderen bij betrokken zijn
 • Middelengebruik of psychiatrische problematiek staat dagelijks functioneren in de weg
 • Dreiging van suïcide
 • Actieve justitiële contacten

Sparren of een jongere aanmelden?

Neem contact op met:

Eefje Hebben, woonbemiddelaar:
sleutelplaats@regiolekstroom.nl

Nino Hensen, jongerenwerker:
sleutelplaats@regiolekstroom.nl

Ideeën, tips, feedback delen of samenwerken?

Neem contact op met:

Dirkje van Nes, projectleider:
sleutelplaats@regiolekstroom.nl  / 06 83526745