Regionaal Omdenk- en Expertteam Lekstroom (ROEL)

Wat is ROEL?

Het Regionale Omdenk- en Expertteam is een middel om op innovatieve wijze doorbraken te forceren en een passend en duurzame oplossing te realiseren. Deze doorbraken zijn gericht op:

 • Complexe (multi problem) casuïstiek waar passend aanbod een probleem is.
 • Complexe (multi problem) casuïstiek waar stagnatie en/of escalatie dreigt op te treden en uithuisplaatsing (of duurdere zorg) een groot risico is.
 • Complexe (multi problem) casuïstiek, waarbij langdurig  sprake is van stapeling van zorg, zonder enig positief resultaat.

Wie kunnen aanmelden?

Casusregisseurs kunnen aanmeldingen doen (wijkteam/sociaal team/Save/etc). Zij blijven gedurende het proces bij ROEL in regie. ROEL adviseert en denkt mee in oplossingen. ROEL is faciliterend en ondersteunend maar neemt de casus niet over.

Eén van de krachten van ROEL is expertise aan tafel krijgen om mee te denken over mogelijkheden, oplossingen, doorbraken, daar waar er knelpunten ervaren worden. ROEL heeft een heel aantal experts bereid gevonden om betrokken te raken bij de ROEL processen als expertise nodig is. In de afgelopen periode hebben we de contacten met de samenwerkingspartners weer versterkt en zijn er veel experts die graag een bijdrage leveren aan de ROEL casuïstiek.

Experts op het gebied van:

 • Systemische (en opvoed) problematiek
 • Interculturele (jeugd)hulpverlening Hechtingsproblematiek Persoonlijkheidsproblematiek, etc.
 • Autisme, AD(H)D, ontwikkelingsproblematiek, Bemoeizorg
 • Werk en inkomen
 • Schuldhulpverlening
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • WMO
 • Veiligheid
 • Psychiatrie
 • Wonen

 • Yeph
 • De Combinatie
 • De Sleutelplaats
 • Gradatus Zorg
 • Humanitas
 • Youz
 • Fivoor
 • UMC
 • Altrecht
 • Impegno
 • Op Koers
 • Stichting Timon
 • Tussenvoorziening
 • Youké
 • Stichting de Rading
 • Reinaerde
 • Lister
 • Opvoedpoli
 • SAVE
 • Veilig Thuis
 • Het Keizerhuis
 • Leger des Heils
 • Voordeur Gezinsvormen

Routekaart